Het Major Donor-glas is half gevuld

9 oktober 2014, 04:00
Het geefpotentieel van de major donors: we didn't even scratch the surface....
Het geefpotentieel van de major donors: we didn't even scratch the surface....
Zijn rijken nu vrijgeviger dan minder bemiddelden? Die discussie woedt op dit moment in Nederland naar aanleiding van een recent onderzoek dat Maastricht University uitvoerde in opdracht van ABNAMRO MeesPierson. Voor een overzicht van die tamelijk verwarrende discussie – gevoerd in Filanthropium Journaal en NRC Handelsblad – verwijzen wij u graag naar ons artikel hierover in deze editie. Jos van Hezewijk, eigenaar van Elite Search - een adviesbureau over vermogenden – stelt dat de Nederlandse rijken waarschijnlijk een lager percentage van hun vermogen geven aan goede doelen dan de gemiddelde huishoudens. Of dit ook werkelijk zo is, zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Van Hezewijk zou zich gesteund kunnen voelen door de zeer recente cijfers van Chronicle of Philanthropy. Dit toonaangevende vakblad berekende de giften van Amerikaanse belastingbetalers op basis van hun aangiften en aftrekposten voor donaties aan goede doelen over 2012. CoP kwam uit op een totaal van 180 miljard dollar (!), ongeveer 80% van het volume van Giving USA. Gemiddeld geven de Amerikanen 3% van inkomen aan goede doelen, maar opvallend is de tendens dat de rijken een iets lager percentage van hun inkomen zijn gaan doneren (minus 5%), terwijl de midden- en lagere inkomens – ondanks de economische malaise – juist een iets hoger percentage schenken (plus 5%). Nu zijn ‘inkomen’ en ‘vermogen’ twee verschillende grootheden, en is het ook fiscaal appels en peren vergelijken, maar opmerkelijk is de uitkomst van CoP beslist. Graag zouden wij voor de Nederlandse situatie deze – mogelijk ‘typisch Amerikaanse’ – duiding willen geven: als de Nederlandse rijken gemiddeld een lager percentage van hun inkomen zouden geven dan ‘gewone huishoudens’, dan is dat goed nieuws. Dan valt er bij die rijken namelijk nog heel wat te halen en is ons filantropisch potentieel nog lang niet uitgediept.

Voor ons overzicht van de Nederlandse discussie over het geefgedrag van rijken: klik hier.
Voor het artikel over het onderzoek van Chronicle of Philanthropy: klik hier.
gerelateerde items