Gratis internetpagina’s voor publicatieplicht ANBI’s

6 november 2013, 04:00
Gratis internetpagina’s voor publicatieplicht ANBI’s
Gratis internetpagina’s voor publicatieplicht ANBI’s
Per 1 januari 2014 zijn instellingen met een ANBI-status wettelijk verplicht bepaalde gegevens op internet te publiceren. Vorige week hebben alle ANBI's hiertoe het verzoek van de Belastingdienst gekregen een internetadres door te geven waar deze gegevens vindbaar zijn. Zowel Kennisbank Filantropie als de stichting GeefGratis stellen internetpagina’s beschikbaar voor instellingen die geen eigen website hebben.

Kennisbank Filantropie
Als centraal informatiepunt filantropie voorziet Kennisbank Filantropie alle instellingen met een ANBI-status (of instellingen die deze status willen aanvragen) uit de databank geheel kosteloos van een eigen webpagina die de wettelijke verplichte gegevens van de instelling op gestructureerde wijze toont. Daarvoor krijgt de ANBI dus ook een eigen internetadres, waarvan de link ingevuld kan worden op het formulier van de Belastingdienst.

GeefGratis
Fondsenwervende instellingen die een eigen pagina hebben aangemaakt bij GeefGratis.nl kunnen daar een pagina publiceren. De gegevens die op een dergelijke pagina openbaar moeten worden gemaakt zijn:
-de naam van de instelling
-het RSIN-nummer / fiscaal nummer
-het post- of bezoekadres van de instelling
-een duidelijke beschrijving van de doelstelling
-de hoofdlijnen van het beleidsplan
-de naam en functie van de bestuurders
-het beloningsbeleid
-een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
-een financiële verantwoording

Voor meer informatie:
Kennisbank Filantropie
Stichting GeefGratis
gerelateerde items