Goede start opleiding Fundraising, Grantmaking en Sponsoring

26 april 2007, 08:59
De Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft de eerste goede ervaringen opgedaan met de pilot opleiding Fundraising, Grantmaking en Sponsoring. Er zijn nu twee zogenaamde minors goedgekeurd. Dit is de basis om uiteindelijk te komen tot een geaccrediteerde afstudeerrichting. Nu al worden er praktijkopdrachten uitgevoerd door studenten. De opleiding is een stap in de verdere professionalisering van de filantropische sector.


Van 2002 tot 2005 was er al een stuurgroep Filantropische Studies actief onder leiding van Prof. Theo Schuyt. Hogeschool Windesheim in Zwolle is het experiment aangegaan om te starten met een pilot project. Dit project wordt begeleid door zowel de Hogeschool zelf als ook de VU. Bekende ervaringsdeskundigen zijn bij de verdere uitvoering betrokken. De opleiding besteed zowel aandacht aan de fondsenwervende kant als ook de vermogensfondsen kant.Professional teachers

Bert Sleyster van Windesheim en Anne van Beuningen van de VU zijn de direct betrokkenen bij de opleiding. Het curriculum is verder voorbereid met behulp van Johan Hahn (voorheen opleidingscommissie NGF) en Arthur Offers (oud directeur van VSB Fonds).

Colleges en workshops zijn gegeven door o.a. Prof. Theo Schuyt, Prof. Geert Sanders (fondsenwerving Universiteit Groningen), Herman Bruning (oud directeur Hoge Veluwe) en Arthur Offers. In de toekomst wil men ook mensen als Peter Scholten (bureau Scholten en Franssen), Henk van Stokkum (Van Stokkum Management en Advies) en Prof. Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) erbij betrekken.Resultaten en praktijkopdrachten

In het studiejaar 2006-2007 zijn de twee pilots door 37 studenten bezocht. Tevens is door 11 studenten een vierdejaars keuzeproject gevolgd. De resultaten waren bijzonder positief. Dit heeft mede geleid tot een accreditatie van twee minors die ieder (zowel in het 2e- als 4e jaar) een half jaar zullen beslaan. In februari 2008 zal de eerste minor aan tweedejaars studenten worden aangeboden.

De eerste ervaringen zijn nu ook gedaan met praktijkopdrachten. In de toekomst zal binnen de opleiding meer ruimte zijn hiervoor. Windesheim gaat nu bekijken hoe meer onderzoeksvragen uit de filantropische sector te verkrijgen. Een kans voor zowel fondsenwervende instellingen als vermogensfondsen om in aanraking te komen met deze nieuwe opleiding.Zie ook: www.windesheim.nl

gerelateerde items