Geven in Nederland: de presentaties

10 mei 2007, 08:59
De nieuwste cijfers en trends van Geven in Nederland zijn gisteren gepresenteerd door de onderzoekers van de VU. Het totaal van de giften is teruggelopen sinds het vorige onderzoek en de verminderde bijdrage van het bedrijfsleven is hiervoor met name verantwoordelijk. In het onderzoek wordt voor het eerst ook ingegaan op redenen van geven. Daarnaast kent GiN drie specials: ‘Geven door allochtonen', ‘Publieksvertrouwen na de tsunami' en ‘Maatschappelijke bijdragen van serviceclubs'. Het onderzoek vraagt ook om bronnen die nu nog niet toegankelijk zijn.


Deze inmiddels zesde uitgave van GiN kenmerkt zich door een verbeterd gebruik van de beschikbare bronnen. Maar ook door een aantal in beeld gebrachte trends. GiN en daarmee Nederland is in Europa nog steeds leidend op het gebied van onderzoek naar de filantropie. Een Duits en Engels zusje komen eraan.

 


Volwassen

"Geven in Nederland wordt volwassen", zo begon Barbara Gouwenberg haar presentatie van de algemene cijfers. Het volwassen worden van het onderzoek zit vooral in het verkregen onderzoeksmateriaal en de gebruikte methodologie. Daarom zijn ook de vergelijkende cijfers van het vorige onderzoek naar beneden bijgesteld.

Gouwenberg: "De cijfers over de huishoudens zijn beter representatief door de longitudinale panelstudies en zijn uniek. De cijfers over legaten en fondsen zijn gebaseerd op meer beperkte bronnen. De werkelijkheid kan daarom anders zijn en zal waarschijnlijk hoger uitvallen." Gouwenberg geeft bij de bijdragen van bedrijven aan dat "nog nergens in Nederland enig representatief onderzoek wordt gedaan naar de maatschappelijke bijdragen van bedrijven." Volgens haar valt hier nog een grote slag te maken. "Veel bronnen zijn voor ons niet toegankelijk".

 


People give to people, not to causes

Pamela Wiepking presenteert het nieuwe onderdeel ‘Mechanismen voor geefgedrag door huishoudens'. Zij heeft een interessant model opgesteld waarbij persoonskenmerken en mechanismen benoemd worden die leiden tot feitelijk geefgedrag. Verder geeft zij aan dat het persoonlijke contact van groot belang is bij het geefgedrag. De afstand van de vrager tot de gever en het aantal malen dat je gevraagd wordt om te geven zijn hierbij dan essentiële factoren.

 


Interval bij bedrijfsleven

Het bedrijfsleven geeft in ieder geval flink minder dan 2 jaar geleden. Jan Smit, methodoloog, geeft aan hoe conclusies getrokken worden maar dat vooral relatieve interpretatie op zijn plaats is. Opvallend volgens Smit is dat de vermindering van bedrijfsbijdragen niet strookt met de huidige trend van MVO. Wat hem vooral verder opvalt is de sterk verminderde bijdrage van het bedrijfsleven aan sport. Verder lijken gerichte acties op het thema gezondheid te lonen wat betreft geefgedrag van bedrijfsleven. Bij de bouw wordt relatief weinig gegeven en daar is volgens Smit nog wat te halen. Belangrijk echter is volgens hem het gebrek aan ander onderzoek op het gebied van geefgedrag van het bedrijfsleven. Maar nog meer de ontoegankelijkheid van veel belangrijke onderzoeksgegevens. Na afloop vertelt Smit dat er nog een schat aan bronnen ligt bij bijvoorbeeld de belastingdienst, de Kamers van Koophandel en organisaties als VNO/NCW. Tot op heden hebben zij echter negatief gereageerd op de verzoeken van de onderzoekers.

 


Nieuwe opdracht

Theo Schuyt concentreert zich in de slotpresentatie vooral op de special ‘Serviceclubs'. Een nog niet eerder in kaart gebracht onderdeel van de Civil Society aldus Schuyt. In Nederland zijn er rond de 1500 serviceclubs als de Rotary's en de Lion's waarbij in totaal 47.000 mensen zijn aangesloten.

 


De belangrijkste vraag na afloop ging over de vergelijking met andere cijfers. Zo zou je GiN kunnen vergelijken met de AEX of het aantal fondsenwervers wat actief is. Een mogelijk volgende vernieuwing voor het GiN over twee jaar.

Duidelijk is dat het filantropische onderzoek meer volwassen wordt. Indien meer bronnen voor onderzoek opengesteld worden zal de betrouwbaarheid van het onderzoek alleen maar verder toenemen.

 


Voor de presentaties en de resultaten zie www.geveninnederland.nl

 


Lees hier de samenvatting (pdf) van het onderzoek

gerelateerde items