Geefwet blijft zorgen voor discussie

10 november 2011, 08:59


AMSTERDAM (10 november) - In aanloop naar de plenaire Tweede Kamerbehandeling op 17 november kwam afgelopen maandag de vaste commissie voor Financiën opnieuw bijeen om overleg te voeren met staatssecretaris Weekers van Financiën over de invulling van de Geefwet. Tijdens het vorige overleg kwam een aantal vragen ter tafel, waarop Weekers maandag antwoord probeerde te geven. "Ik zou het jammer vinden als het idee van die multiplier helemaal weg zou zijn."


De meeste vragen hadden betrekking op de multiplier. Weekers legde het allemaal nog eens uit: "Een culturele ANBI zal vaak niet alleen met commerciële activiteiten de eigen broek kunnen ophouden. Daarom hebben wij deze sector tijdelijk een extra steuntje in de rug willen geven met de multiplier. Ik kan me voorstellen dat sommige leden van de Kamer aanhikken tegen het maximaal te behalen voordeel van 78%. Dat is erg veel. De heer Groot heeft in de schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel gevraagd wat het zou betekenen als je geen 50% opslag op giftenaftrek doet maar 25%. Vorige week heeft hij nog gevraagd wat je in de Vpb zou kunnen doen als je die multiplier helemaal weg zou halen. Dat heb ik uiteindelijk allemaal schriftelijk aan de Kamer voorgelegd. Ik zou het in elk geval jammer vinden als het idee van die multiplier helemaal weg zou zijn en helemaal uit de IB zou verdwijnen."


Giftendrempel afschaffen

Ed Groot (PvdA) wil alle opties in beeld krijgen voor een optimale aanwending van de twaalf miljoen. "Er is een nieuwe optie aan toegevoegd in de beantwoording, die betrekking heeft op de giftendrempel in de IB. Dat lijkt mij een heel interessante variant, omdat wij op die manier een markt openbreken bij de particulier voor de wat kleinere giften. Wij kunnen de giftendrempel afschaffen in de IB-sfeer en daar de vijf miljoen voor inzetten, waarbij wij met de andere vijf miljoen, die van de multiplier in de particuliere sfeer afkomstig is, de multipliergrens optrekken in de Vpb. Mijn vraag is hoe een dergelijke variant eruit zou kunnen zien."


"Twee vliegen in één klap"

"De heer Groot was constructief", reageerde Weekers. "Laten we een deel overhevelen in de richting van de faciliteit in de vennootschapsbelasting en laten we iets doen met de drempel in de inkomstenbelasting. Met dat laatste kunnen we ook tegemoetkomen aan wat de heer Van Vliet zegt: die multiplier is te gek, maar misschien kunnen we iets doen met de drempel. Het aardige daarvan is dat culturele giften tot aan de drempel voor belastingplichtigen fiscaal aantrekkelijk worden gemaakt. Daarmee komen ze ook sneller bij die drempel en wordt het ook aantrekkelijk om misschien nog wat meer te doen in de richting van andere goede doelen. Je zou je dan misschien nog wel eens twee vliegen in één klap kunnen slaan. Ik zal in elk geval het alternatief dat de heer Groot zojuist voorstelde berekenen en daarvan de consequenties aangeven. Dan kan de Kamer uiteindelijk volgende week ook een afgewogen keuze maken wat nu het meest verstandig is. Hoe kun je aan de ene kant de culturele sector helpen wat aan de andere kant vervolgens niet tot heel gekke uitkomsten leidt?"


Plafond vennootschapsbelasting

Ook de vennootschapsbelasting kwam aan bod. Tijdens het vorige overleg op 31 oktober vroegen Omtzigt (die zich op fiscaal technisch gebied had laten souffleren door fiscalist Ineke Koele), Dijkgraaf en Koolmees waarom het plafond van €100.000 in de vennootschapsbelasting niet kan komen te vervallen. Weekers reageerde daarop: "Op zichzelf is een intensievere samenwerking tussen bedrijfsleven en de goede doelensector van groot belang. De fiscale stimulans kan hier een bijdrage aan leveren. Vandaar ook mijn voorstel om in de giftenaftrek binnen de Vpb de drempel te laten vervallen en het maximaal uit te keren percentage van de winst te verhogen naar 50%. Dat is dus een forse verruiming."


"Aftrek niet voor fiscale opzetjes"

Weekers voegde daaraan toe: "Voorkomen moet worden dat de giftenaftrek wordt gebruikt voor allerlei fiscale opzetjes die niets met vrijgevigheid aan goede doelen te maken hebben. Dan duid ik met name op gelieerde verhoudingen tussen bijvoorbeeld een commerciële BV met een ANBI als aandeelhouder. Bij een winstuitdeling in de vorm van een gift, kunnen winsten naar boven worden doorgestoten zonder dat eerst vennootschapsbelasting wordt afgedragen, hetgeen ik ongewenst vind. Daarmee loop je een potentieel budgettair risico bij het schrappen van het plafond van ongeveer 300 mln. Dat bedrag heeft dus niets te maken met echte vrijgevigheid die je wilt stimuleren, maar met het feit dat je daarmee de deur openzet naar ongewenste constructies. Een verdubbeling van het plafond van €100.000 naar €200.000 acht ik wel verantwoord, maar een verdere ophoging of het afschaffen van dat plafond niet."


Definitie SBBI opnemen in AWR

Weekers kwam ook nog even terug op de vraag van Pieter Omtzigt (CDA) om de SBBI-definitie in de AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) op te nemen. "De SBBI komt in verschillende fiscale wetten voor en heeft niet overal dezelfde toepassing", erkende Weekers. "Soms worden er nadere voorwaarden aan de SBBI gesteld om voor een fiscale faciliteit in aanmerking te komen. Ik heb de zaak echter goed tot mij laten doordringen en ik denk dat de heer Omtzigt gelijk heeft. De definitie kan het beste in de Algemene wet inzake rijksbelastingen komen te staan. Als in bepaalde fiscale wetten nadere voorwaarden moeten worden gesteld om voor een faciliteit in aanmerking te komen, dan moet dat maar in die specifieke wetten worden geregeld. Hierdoor kunnen wij ook aangeven wat de budgettaire gevolgen zijn als je die nadere voorwaarden niet wilt stellen. Ik ga mijn best doen om het nog voor het einde van de week in een nota van wijziging te regelen."

gerelateerde items