Toon alles (2)

Maatschappelijke organisaties laten fiscale kansen liggen

5 april 2018, 06:00
Fiscale verplichtingen betekent natuurlijk niet per se alleen maar betalen. Er zijn ook volop kansen, in de vorm van verschillende teruggavemogelijkheden.
Fiscale verplichtingen betekent natuurlijk niet per se alleen maar betalen. Er zijn ook volop kansen, in de vorm van verschillende teruggavemogelijkheden.
door Anne Marieke Smits*

Maatschappelijke organisaties laten vaak fiscale kansen liggen. Vooral op het gebied van btw, met als gevolg dat ze veel geld mislopen, maar ook de risico’s vaak onderschatten. En dat kunnen maatschappelijke organisaties zich niet veroorloven, alleen al omdat het vaak om gemeenschapsgeld gaat en ze daardoor extra in de schijnwerpers staan.

 
‘Belastbare prestatie’
Wat ik vaak zie, is dat fondsenwervende organisaties – van goede doelen tot werkgevers- en werknemersorganisaties – niet stilstaan bij de impact van de verschillende (nieuwe) inkomstenbronnen op hun organisatie. Ze bieden steeds meer ‘diensten’ aan om het lidmaatschap zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Vaak niet beseffend dat hoe meer je iemand daarvoor teruggeeft, hoe eerder je als organisatie te maken hebt met een belastbare prestatie en in concurrentie treedt met andere organisaties.
 
Ander speelveld
Wanneer je als maatschappelijke organisatie bijvoorbeeld een webshop of grandcafé begint (hoe bescheiden ook) betreed je een ander speelveld, met andere regels dan u gewend bent. U moet dan wel precies weten welke activiteiten binnen uw organisatie plaatsvinden en wat de fiscale gevolgen daarvan zijn voor de supply chain; is de administratie ingericht op die extra (commerciële) activiteiten? Wat staat er in de algemene voorwaarden? Worden facturen tijdig verstuurd? Zit er btw op en wordt die btw afgedragen?
 
Verandering inkomsten-verdienmodel
Dat fiscaliteit bij maatschappelijke organisaties een onderbelicht thema is, heeft een aantal belangrijke oorzaken. De belangrijkste is de verandering in het inkomsten-verdienmodel; waar organisaties voorheen giften, donaties en subsidies kregen, zie je dat met name die subsidies afnemen. De trend is steeds meer dat organisaties hun eigen broek moeten ophouden. En mensen willen wel donaties en giften doen, maar ze verwachten er in toenemende mate iets voor terug, met als gevolg dat eerder sprake is van een belastingheffing.
 
Vanuit fiscaal perspectief
Een andere oorzaak van het probleem is dat deze organisaties vaak niet zijn ingericht op het voeren van een financieel-fiscale organisatie; de capaciteit van de backoffice is vaak beperkt. Verder is het kennisniveau vanuit fiscaal perspectief binnen de gelederen onvoldoende. Vaak omdat het idee leeft dat fiscaliteit pas gaat spelen t als je een winststreven hebt. Maar als u een organisatie bent die overschotten behaalt, of in concurrentie treedt met anderen, kijkt de fiscus (ook online!) gewoon naar de aard van de verrichte activiteiten. En dan kun je zomaar met btw of vennootschapsbelasting te maken krijgen.
 
De grote winst
Fiscale verplichtingen betekent natuurlijk niet per se alleen maar betalen. Er zijn ook volop kansen, in de vorm van verschillende teruggavemogelijkheden. Denk aan de teruggaaf van energiebelasting. En door een btw-administratie in te richten, kunt u btw op (algemene) kosten deels terugkrijgen. Dit kan behoorlijk oplopen.
Eerste stap om die kansen te benutten en risico’s te voorkomen, is om als maatschappelijk organisatie ‘in control’ te komen. Dat begint bij een duidelijk inzicht in uw activiteiten en kostentoerekening. Zo legt u een stevige basis voor het omgaan met fiscaliteit, met als grote winst dat u meer geld overhoudt voor het grote doel en de ambitie van uw organisatie.
 
Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven over dit onderwerp of andere relevante thema’s voor maatschappelijke organisaties? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.


*Anne Marieke Smits is als btw-specialist sinds 2008 verbonden aan BDO. Zij is voor cliënten een ervaren gesprekspartner met betrekking tot een breed scala aan complexe btw gerelateerde vraagstukken. Zij focust zich met name op de non-profit sector. Ook heeft zij ook ruimte ervaring met de implementatie van financiële systemen, het geven van trainingen, uitvoering van steekproeven en data-analyse.
 
(06) 50 68 10 54
annemarieke.smits@bdo.nl
vCard

 
►Dit artikel is geschreven Anne Marieke Smits, in opdracht van BDO Accountants, partner van De Dikke Blauwe. De inhoud van dit artikel valt buiten verantwoordelijkheid van de redactie en DDB-Experts.
 
 
gerelateerde items