FIN: "We moeten met de belastingdienst meedenken"

8 september 2011, 08:59
AMSTERDAM (8 september) - FIN, de koepel van vermogensfondsen, sprak onlangs met de Belastingdienst over de specifieke toepassing van de nieuwe fiscale regelgeving voor haar achterban. Rien van Gendt, voorzitter van FIN, zegt daarover in de september-nieuwsbrief van zijn brancheorganisatie: "Het is belangrijk dat de Belastingdienst inziet dat het beleggingsbeleid van onze leden complexer is en verder reikt dan het kopen van een mandje aandelen of obligaties op officiële beurzen."


Misbruik van ANBI-regels

FIN sprak onlangs met de Belastingdienst Den Bosch. "De Belastingdienst kijkt heel sterk naar de manieren die er zijn om misbruik van ANBI-regels te maken", aldus Rien van Gendt op de site van FIN. "Wij benadrukken juist het belang dat de ANBI-wet onze leden, die te goeder trouw zijn, moet stimuleren om hun werk voor het publieke belang zo optimaal mogelijk en met de minste restricties te kunnen doen. De kunst is om het belang van de Belastingdienst te begrijpen en zelfs mee te denken vanuit onze expertise over het voorkomen van misbruik. Omgekeerd moet de Belastingdienst begrijpen hoe onze leden hun doelstellingen proberen te bereiken door vernieuwend bezig te zijn met zowel beleggings- als bestedingsbeleid."


Complexe situatie

Tijdens het overleg bleek dat de Belastingdienst bang is dat er geld wordt rondgepompt tussen een bedrijf en een ANBI en dat de ANBI nauwelijks uitkeert ten algemene nutte. Zowel de deelnemers van de Belastingdienst als de deelnemers aan FIN-zijde beseften de complexiteit van deze situatie. Van Gendt: "Belangrijk is dat door deze discussie de Belastingdienst inziet dat het beleggingsbeleid van onze leden complexer is en verder reikt dan het kopen van een mandje aandelen en/of obligaties op officiële beurzen. Onze leden beleggen ook in niet-genoteerde fondsen, zijn soms partner in onroerend goed-projecten, bezitten landerijen, hebben geïnvesteerd in hedge-fondsen et cetera. Het door fondsen gevoerde beleggingsbeleid is vaak complex, divers en niet altijd gericht op beursgenoteerde effecten. Maar het is wel altijd gedreven door de wens om op lange termijn goede rendementen te realiseren voor het algemeen belang, zonder onaanvaardbare risico's."


Bespreking van casestudies

"Voor de Belastingdienst is de beleggingskant van fondsen tot op zekere hoogte terra incognita. Wij hebben daarom aangeboden om in de komende maanden eens enkele casestudies van fondsen (die daartoe bereid zijn) met hen te bespreken. Dit kan een enorme verbetering betekenen voor de discussies over misbruik van de ANBI-status en fondsen die zich bezig zouden houden met ‘commerciële activiteiten' door risico's te nemen aan de beleggingskant."
gerelateerde items