Toon alles (4)

FIN en ESCP brengen Corporate Foundations bijeen

13 januari 2015, 10:40
FIN en ESCP brengen Corporate Foundations bijeen
FIN en ESCP brengen Corporate Foundations bijeen
In april van vorig jaar organiseerde de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) een overleg om te verkennen of een Corporate Foundations Circle interessant zou zijn. De directeuren/managers van het groeiend aantal Corporate Foundations kennen elkaar vaak niet, terwijl onderling contact veel voordeel kan hebben. De FIN organiseert daarom samen met het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) op dinsdagmiddag 27 januari 2015 een bijeenkomst voor Nederlandse Corporate Foundations, in de Erasmus Faculty Club in Rotterdam.

Uit het verkennend overleg in FIN-verband in april bleek dat corporate foundations zowel specifieke kenmerken delen, zoals bijvoorbeeld het hebben van veel verschillende stakeholders, als specifieke problemen delen, zoals bijvoorbeeld de maximum aftrek in de VPB van € 100.000. De aanwezige fondsen gaven aan dat themabijeenkomsten met ruimte om te netwerken in een behoefte zouden voorzien. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om krachten te bundelen bij  belangenbehartiging naar de politiek als het gaat om fiscale regelgeving of om impact te realiseren door samen te werken.

Lucas Meijs
Het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) is een samenwerkingspartner van de FIN en is via professor Lucas Meijs (foto) ook al in contact met een groep Corporate Foundations die geïnteresseerd is in kennisopbouw en -uitwisseling  over de inzet van medewerkers als vrijwilligers bij goede doelen. De FIN en ECSP bundelen hun krachten nu en organiseren op dinsdagmiddag 27 januari 2015 een bijeenkomst voor Nederlandse Corporate Foundations, in de Erasmus Faculty Club in Rotterdam van 14.00 tot 17.00 met aansluitend een informele borrel.

Sprekers
Naast inhoudelijke spreker(s), zal er ruimte zijn om meer over elkaar te weten te komen en om gezamenlijk de behoefte aan c.q. het nut van een Nederlandse Corporate Foundation Circle te identificeren. Na afloop is er tijdens de borrel tevens ruim de gelegenheid om elkaar beter te leren. Ter voorbereiding worden de deelnemende fondsen gevraagd om in de komende weken een korte vragenlijst in te vullen en aan FIN te retourneren.

Voor meer informatie en/of aanmelden: info@verenigingvanfondsen.nl
gerelateerde items