Filantropie: it’s not (only) about the money

2 maart 2016, 18:00
Het gaat om een paradigma-shift van 'transactioneel' naar 'transformationeel denken' over filantropie
Het gaat om een paradigma-shift van 'transactioneel' naar 'transformationeel denken' over filantropie
Filantropie en grote giften worden vaak over een kam geschoren. Maar wie in de wereld van filantropie duikt, weet dat geld niet het enige is wat gedeeld wordt met maatschappelijke organisaties en initiatieven. Transactioneel denken is traditioneel denken. Transformationeel denken heeft de toekomst. Filantropie is not (only) about the money.

Doe maar gewoon…
Filantropie is al jarenlang in opmars in Nederland en kent een nieuwe opwaartse beweging. De welvaart groeit en vrijgevigheid krijgt een steeds grotere rol in het dagelijks leven van mensen met een groot hart en een dito portemonnee. Tegelijkertijd blijven we ook het land waar de nuchterheid overheerst. De Nederlandse major donor gedraagt zich wat dat betreft nog wezenlijk anders dan zijn Angelsaksische collega. Met het begrip ‘filantropie’ kan hij nog niet zoveel. “Ik vind het altijd zo’n lastig woord. Betekent het zoiets als je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen? Ik gebruik het eigenlijk nooit. Maar als ik er invulling aan zou móeten geven is het ‘iets terug doen om niet, wat dan ook, voor de maatschappij’. Filantropie heeft dus niet altijd te maken met geld wat mij betreft.”, aldus de oprichter van een fonds dat grote giften aan goede doelen geeft en meewerkte aan het onderzoek Filantropie in Nederland.

Filantropie in Nederland
Dit onderzoek bracht vorig jaar in kaart welke verwachtingen major donors hebben van non-profit organisaties en vice versa. Hieruit bleek dat zij op een aantal punten nog niet op één lijn staan. Neem bijvoorbeeld de manier waarop zij – ieder voor zich – naar filantropie en groot geven kijken. Zo vroegen we non-profits hoe belangrijk zij (het hebben van) major donors vinden. De bestuurder van een goed doel zei hierover: “De overheid trekt zich terug, subsidies worden minder. Major donors zijn voor ons heel belangrijk, daar ligt de toekomst.” Van de non-profits die ervoor kiezen om proactief major donors aan zich te verbinden, doet het grootste deel dit om een flinke impuls aan de inkomsten te geven. Een praktische, op het eerste gezicht logische, maar bovenal transactionele benadering. Het draait om geld.
 
De major donors die wij spraken (minimaal € 1.000 per donatie) benaderden het onderwerp wezenlijk anders. Voor hen is filantropie een manier om maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. Het laat zich uitdrukken in geld, maar ook in tijd, netwerk of expertise. En hiermee wachten ze niet af tot ze gevraagd worden door het goede doel, ze trekken er zelf op uit. “Ik heb een duidelijk beeld van wat ik wil bereiken met mijn filantropie. Goede doelen die aansluiten bij dit beeld, ben ik daarom zelf gaan bellen. Ik wilde iets doen. Niet gewoon even geld overmaken, maar echt helpen.”, vertelt een major donor uit Den Haag. Laten we hem Piet noemen. “Ik kreeg de meest vreemde en uiteenlopende antwoorden terug van die doelen. Ze waren stuk voor stuk terughoudend, hielden mij op afstand en hielden het kort. Dat vond ik zeer teleurstellend. Had even doorgevraagd naar mijn bedoelingen, dan had je erachter gekomen dat ik echt niet op de stoel van die organisaties wil zitten. Op mijn soort betrokkenheid zijn ze blijkbaar nog niet ingericht.”.

 
gerelateerde items