FD: Openheid van Dekker jaagt gulle gevers weg

4 maart 2019, 13:00
Minister Dekker jaagt gulle gevers weg
Minister Dekker jaagt gulle gevers weg
'Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker dreigt met een nieuwe wet de grootste weldoeners van goede doelen, kerken en culturele instellingen, weg te jagen.'

‘VVD-minister Sander Dekker is erin geslaagd heel menslievend Nederland tegen zich in het harnas te jagen', meldt het Financieele Dagblad. 'Goede doelen, kerken en filantropische fondsen verzetten zich tegen zijn voorstel om hun gulste gevers uit de anonimiteit te halen. Culturele instellingen en universiteiten zijn evenzeer tegen. Als het aan de liberale bewindsman ligt, weet straks de linkerhand wat de rechterhand doet bij giften vanaf €15.000 en liggen naam en woonplaats van de weldoener op straat.’

‘Het conceptwetsvoorstel 'Transparantie maatschappelijke organisaties' heeft 187 reacties opgeleverd in de onlangs afgesloten internetconsultatie. Dat is veel in vergelijking met andere wetsvoorstellen waarover de regering belanghebbenden digitaal heeft geraadpleegd. Opvallender is dat geen van de insprekers een goed woord overheeft voor de maatregel.’

Goedgeefse sympathisanten

‘Volgens Goede Doelen Nederland staat alleen al voor haar leden €250 mln op het spel als de minister zijn plannen doorzet. Nederland gaf in 2015 in totaal ongeveer €5,7 mrd aan goede doelen, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar zitten ook de bijdrages bij van bedrijven, (familie)fondsen en kansspelen.’

‘Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat desgevraagd weten dat uit de reacties blijkt dat 'het onderwerp zeer leeft'. In de internetconsultatie is nadrukkelijk gevraagd om criteria voor een mogelijke vrijstellingsregeling, aldus het ministerie. De reacties zullen volgens JenV worden betrokken bij het vervolg van het wetgevingstraject. De volgende stap daarin is dat Dekker zijn voorstel voor advies voorlegt aan de Raad van State.’

Proportionaliteit en werkbaarheid

‘Dekker wil dat de minister uitzonderingen op de publicatieplicht kan maken als de veiligheid in het geding is. Maar waarom je die administratieve rompslomp op de hals halen, als de minister verzuimt de noodzaak van zijn maatregel te onderbouwen, werpt de sector tegen. Temeer omdat volgens de critici vaststaat dat de regeling niet aan haar doel zal beantwoorden — een rijke oliesjeik uit de Golf met verkeerde intenties weet zijn geld heus wel bij een Nederlandse moskee te krijgen zonder dat het gebedshuis dit meldt op zijn website.’

‘Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) onderschrijft deze kritiek. Het door de rijksoverheid ingestelde college raadt Dekker aan zijn voorstel van tafel te halen, omdat de wet niet in verhouding staat tot het beoogde doel. Proportionaliteit en werkbaarheid zijn uit het oog verloren, concludeert de onafhankelijke adviseur droogjes.’

Bron: Het Financieele Dagblad

Lees hier het volledige artikel (alleen voor abonnees)
 
gerelateerde items