Europese consultants maken kennis met Nederlandse burgerparticipatie

4 oktober 2018, 06:00
Lucas Meijs sprak over de transitie van indirecte naar directe solidariteit.
Lucas Meijs sprak over de transitie van indirecte naar directe solidariteit.
EUConsult, een Europees netwerk van consultants in de not-for-profitsector, streek afgelopen weekend neer in het Haagse Nutshuis, van gastheer Fonds 1818, voor haar herfstcongres. Ditmaal in het teken van burgerparticipatie en vrijwilligerswerk en richtte zich op de vraag hoe consultants kunnen helpen bij het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Een impressie door gastauteur Lisanne Spanbroek.                                                                          

Typisch Nederlandse cases

Het EUConnetwerk bestaat uit bedrijven en zelfstandigen uit alle windstreken van Europa die zich bezighouden met consultancy op het gebied van en voor not-for-profitorganisaties. Tweemaal per jaar is er een activiteit waarbij inspirerende en/of typische voorbeelden en best practices worden gedeeld uit dat land. Zo vonden afgelopen congressen en workshops plaats in Rome en Frankfurt, volgend jaar doet EUConsult Londen en Edinburgh aan. Deze keer deed het netwerk dus Nederland aan, dat internationaal bekendstaat om zijn vrijgevigheid en vrijwilligersinzet. Tijdens het congres passeerden daarom ook typisch Nederlandse cases de revue. 

Van indirecte naar directe solidariteit

Lucas Meijs, hoogleraar strategische filantropie en vrijwilligerswerk (Erasmus), besprak de gevolgen in het werkveld door de verandering van de zogenoemde indirecte naar directe solidariteit. Burgers geven steeds vaker direct geld en hulp aan een doelgroep of initiatief. Welke gevolgen heeft dat voor vrijwilligerswerk en filantropie? Als particulieren denken dat ze het zelf kunnen, wie gaat dan nog geven aan goede doelen? 

Lokale betrokkenheid

Onder leiding van Meijs gingen daarna Harmen Kievit (KNHM), Anne Maljers (Oranje Fonds) en Manja te Velde (Lokale Fondsen Nederland) van theorie naar praktijk door met de aanwezigen in gesprek te gaan over lokale betrokkenheid. Voor consultants liggen op het gebied van lokale betrokkenheid kansen om ruimte te creëren voor daadwerkelijke, bottom up-participatie.

Geven in Europa

Op de tweede dag behandelde hoogleraar René Bekkers (VU) een groot aantal vragen over geven in het algemeen (‘word je gelukkiger van doneren?’) en geven in Europa in het bijzonder. Hoeveel wordt er gegeven? Door wie wordt er gedoneerd? En aan welke doelen? Door onderzoek te doen – in internationaal verband via Ernop - en de resultaten te vergelijken met andere onderzoeken blijken de uitkomsten nogal te variëren. Bekkers noemde hiervoor een aantal verklaringen, maar gaf zijn gehoor ook een aantal adviezen mee, waarvan deze ‘gouden tip’ het meeste bleef hangen: ‘Jaag op gelukkige mensen, want zij geven vaker en meer geld.’

Nutshuis

Directeur Sanne ten Bokkel Huinink van Fonds 1818 (foto) vertelde zijn gehoor daarna het verhaal over ontwikkeling van zijn vermogensfonds, dat als kerntaak heeft om lokale projecten te financieren. In het kader van het 200-jarig jubileumjaar werd echter een andere aanpak geïntroduceerd, waarbij burgerinitiatieven op een meer laagdrempelige manier aanspraak kunnen maken van geld en/of expertise. Na een grondige voorbereiding van deze werkwijze was de vraag of het aantal van 200 aanvragen behaald zou worden. Die vraag is intusssen beantwoord: tot op heden leverde het project ‘Verrijk je Buurt’ ruim 300 aanvragen op, waarvan er slechts 20 werden afgewezen...

Serious Request

De deelnemers maakten kennis met een voor Nederland vertrouwd fenomeen: Serious Request van 3FM. De campagnemanager van het Rode Kruis nam de consultants mee in dat bijzondere fondsenwervingsproject, van oorspronkelijk idee tot partnerships, sponsoring, selectie van goede doelen, de crossmediale campagne, het inzetten van diverse fondsenwervendeinstrumenten en de nieuwe aanpak die de radiozender eerder die week presenteerde. Ook in deze casus werd zichtbaar hoe lokale initiatieven in de schijnwerpers gezet worden, met kracht van de individuele initiatiefnemer zelf. 

Aan de slag

EUConsult grijpt haar congressen aan om ook zichzelf tegen het licht te houden. Zo stond ditmaal tijdens de Algemene Ledenvergadering centraal hoe meer consultants bereikt kunnen worden. Daarvoor zijn allereerst netwerken, organisaties en evenementen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland in kaart gebracht. Kennisdeling, netwerken, scholing en een kijkje in de keuken nemen bij anderen wordt door de leden als een grote meerwaarde ervaren. Voor volgend jaar staat naast het reguliere congres (SGD doelen – in Edinburgh) en een workshop in Londen ook een bezoek aan Chicago op de agenda waar tegelijk wordt aangehaakt op het DMA-congres voor non-profits. 
 
►Voor meer informatie over EUConsult: klik hier
Met dank aan Lisanne Spanbroek en Luuk van Term (Beter Geven)
gerelateerde items