Curieus fenomeen: lijfrentestraffen...

14 september 2017, 06:00
Vermogen uit lijfrente voor goede doelen wordt fiscaal afgestraft
Vermogen uit lijfrente voor goede doelen wordt fiscaal afgestraft
door Tjarko Denekamp*
 
Als een goed doel lijfrentevermogen krijgt, treden er fiscale strafmaatregelen in werking. Tjarko Denekamp vraagt zich af of dat wel juist is. Hij neemt de fiscale regels onder de loep.
 
Wat is lijfrentevermogen?
Een lijfrente is een mogelijkheid om te sparen voor inkomen tijdens uw pensioen. De premies voor de verzekering of inleg op de bankrekening zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar van uw inkomen in box 1. Het vermogen dat wordt opgebouwd, moet in termijnen worden uitgekeerd. Dit zijn de ‘lijfrentetermijnen’. Een lijfrente kan voordelig zijn als de aftrek tegen een hoger belastingtarief plaatsvindt dan waartegen de uitkeringen worden belast. Een ander voordeel kan zijn dat het vermogen niet meetelt voor box 3.
Sinds 2008 is het mogelijk om lijfrente op te bouwen of te laten uitkeren bij een bank. Dat kan via een lijfrenterekening. Dat is min of meer een normale bankrekening, met toepassing van alle belastingvoorwaarden. De lijfrenterekening is normaal, in die zin dat de rekening op uw naam staat. Bij uw overlijden valt de rekening in uw nalatenschap.
 
Hoe zit het als een goed doel erfgenaam is?
Stel nu dat u een goed doel benoemt tot erfgenaam. Ik bedoel een instelling die door de Belastingdienst erkend is als anbi (algemeen nut beogende instelling). Dit is in strijd met de ‘spelregels’ van de lijfrenteregeling. Die bepalen namelijk dat een lijfrente aan een natuurlijke persoon (een mens) ten goede moet komen. Wat is nu het gevolg? De waarde van de verzekering wordt ineens als inkomen in box 1 belast bij de overledene. Dat is op zich terecht. Deze belastingheffing zou niet kunnen plaatsvinden bij het goede doel. Deze uitkomst pakt overigens gunstig uit voor de Belastingdienst. In de regel is de belasting op een uitkering ineens hoger dan op uitkeringen in termijnen.
 
De straf
Er wordt echter nog een stap gezet: over de waarde van de verzekering moet in de meeste gevallen 20 procent revisierente worden betaald. Feitelijk een straf van 20 procent. Dit is een compensatie voor de Belastingdienst, omdat de fiscale aftrek van de premie/inleg achteraf bezien onterecht is.
gerelateerde items