Eerste filantropische HBO-opleidinng van start in 2008

2 augustus 2007, 08:59
In februari 2008 gaat na jaren voorbereiding de nieuwe HBO-minor ‘Fundraising, Grantmaking en Sponsoring' van start in Zwolle. "Werken voor het goede doel is de doelstelling voor de aanstaande studenten," aldus Bert Sleijster, projectleider van ‘FG&S' van de Hogeschool Windesheim.


Na de eerste goede ervaringen met een serie pilot projecten zijn nu twee minors goedgekeurd in de laatste fase van voorbereiding. Van 2002 tot 2005 was er al een stuurgroep Filantropische Studies actief samen met de VU. Bekende ervaringsdeskundigen zijn bij de verdere uitvoering betrokken. De opleiding gaat aandacht besteden aan de fondsenwervende kant, de kant van vermogensfondsen en sponsoring.

 


Carrière in goede doelen

"We merken dat veel studenten interesse hebben in goede doelen. Een student die bijvoorbeeld kiest voor de opleiding Communicatie binnen de School of Business and Economics (SBE) bij Windesheim, kunnen we straks een full-time opleiding bieden die goed aansluit bij de praktijk. De afgestudeerden kunnen vanuit de verkregen competenties goed en direct ingezet worden in de filantropische sector. Een specifieke beginfunctie hebben we nog niet voor hen, maar je moet dan denken aan een functie als junior fondsenwerver bij een fondsenwervende organisatie. Daarnaast ligt het in de bedoeling dat afgestudeerden straks ook kunnen doorstromen naar de nog op te zetten masteropleiding Philantropic Studies op de VU. Daarmee ontstaat er een full-time HBO en WO aanbod die aansluit bij de verdere professionalisering binnen de filantropische sector," aldus Sleijster.

 


Inhoud sluit aan bij praktijk

Het curriculum is door Bert Sleijster (Windesheim) en Anne van Beuningen (VU) opgezet. Daarbij zijn ze bijgestaan door onder andere Johan Hahn (voorheen opleidingscommissie NGF), Arthur Offers (oud directeur van VSB Fonds). Ook Prof. Theo Schuyt en Prof. Geert Sanders (fondsenwerving Universiteit Groningen), Herman Bruning (oud directeur Hoge Veluwe), Peter Scholten (bureau Scholten en Franssen), Henk van Stokkem (Van Stokkem Management en Advies) en Prof. Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) hebben een bijdrage geleverd. Enkelen van hen zullen ook les gaan geven aan de nieuwe opleiding. Sleijster: "Mede door hun inzet kunnen we een goede aansluiting met de praktijk garanderen. Dit blijkt ook uit de blauwdruk van de 1e minor 'WERKEN VOOR HET GOEDE DOEL, Fundraising, Grantmaking & Sponsoring 1'. De competenties die aan bod komen zijn naast een capita selecta strategie en beleid, communicatie, marketing, finance, management en een juridische."

 


Stages

Een HBO-opleiding duurt vier jaar en is feitelijk verdeeld in twee delen: vier semesters vormen het majorprogramma en de vier overige semesters worden door de student gekozen uit een minorenaanbod. De majordelen volg de student in het eerste jaar (algemeen en specifiek, bv. Communicatie) en in het 3e (stage) en 4e jaar (afstudeeropdracht in de praktijk). Daarnaast dienen studenten nog vier minors te volgen, ook in totaal twee studiejaren. Twee van die keuzeminors zullen dus binnen de opleiding Communicatie specifiek gericht zijn op de filantropie, FG&S I en FG&S II. De stage en de afstudeeropdracht zullen, als de student dat wil, ook kunnen aansluiten op de FG&S-praktijk. Een hbo-student kan straks dus gedurende twee jaren van zijn studietijd sterk inzoomen op de filantropische sector.

Tijdens de pilots zijn ervaringen opgedaan met praktijkopdrachten bij bijvoorbeeld de voetbalclub FC Zwolle, de Stichting Sluyterman van Loo, Stichting Noi si Voi en de Rabobank. De ervaringen zijn positief en in 2008 zullen ook andere onderzoeksvragen uit de filantropische sector aan bod gaan komen. "Een kans voor zowel fondsenwervende instellingen als vermogensfondsen om in aanraking te komen met deze nieuwe opleiding," vindt Sleijster.

 


Education permanence

Sleijster vervolgt: "Wij zitten nu in de laatste fase van de voorbereiding van de FG&S minors. We denken voor de eerste minor in februari 30 studenten te krijgen. Daarnaast sluiten we niet uit dat we in de toekomst - maar dan uiteraard in goed overleg met bijvoorbeeld het ISF en NGF - zullen kijken naar mogelijkheden om te komen tot opleidingsmogelijkheden in deeltijd voor mensen uit de praktijk die nu al een baan hebben. De kennis en kunde die wij nu opbouwen kan daarbij goed worden ingezet. Wij zullen in de toekomst zeker nog verdere gesprekken met vermogensfondsen en fondsenwervende instellingen gaan voeren. De eindtermen van onze afstudeerders moeten immers ook goed aansluiten bij de praktijk. Een carrièreperspectief binnen de filantropische sector moet duidelijk aanwezig zijn. Daarnaast kunnen wij in het kader van de education permanence wellicht in de toekomst ook een interessante rol voor de sector gaan spelen."

 


Zie voor meer informatie ook: www.windesheim.nl

gerelateerde items