Een nieuwe, doorlopende 24/7 grootgeverscampagne: ‘Vermogenden zijn geen geldboompjes waar je even aan schudt’

24 februari 2015, 04:00
Een nieuwe, doorlopende 24/7 grootgeverscampagne: ‘Vermogenden zijn geen geldboompjes waar je even aan schudt’
Een nieuwe, doorlopende 24/7 grootgeverscampagne: ‘Vermogenden zijn geen geldboompjes waar je even aan schudt’
De Dikke Blauwe was binnen één pionierseditie als gedrukt filantropiejaarboek en geversgids een ‘instantklassieker’. De uitgever, social enterprise Lenthe, is intussen alweer druk bezig met een nieuwe jaareditie, die nóg dikker en nog completer wordt. Maar bij een gedrukt boek blijft het niet: De Dikke Blauwe is nu onderdeel van een brede, doorlopende Major Donor Campagne. Dit betekent concreet dat goede doelen die zich voor een publiek van (zeer) vermogenden en hun adviseurs willen presenteren binnenkort ook 24/7 online zichtbaar en vindbaar zijn. Hoofdredacteur Charles Groenhuijsen legt uit hoe dat werkt.

Er komt zoals aangekondigd een tweede jaaruitgave (2015-2016) aan: waarom moet daar nu een ‘campagne’ omheen?
Groenhuijsen: ‘Na de lancering van de pionierseditie van De Dikke Blauwe in Nieuwspoort werd ons al snel duidelijk gemaakt, door met name private bankers en andere financiële adviseurs van vermogenden in Nederland, dat onafhankelijke, journalistieke informatie over de steunwaardigheid van goede doelen in een grote behoefte voorziet. Anders dan de marketinglawine van goede doelen zelf, wordt onze gebundelde en geobjectiveerde informatie en duiding van De Dikke Blauwe zéér op prijs gesteld. Met name onze focus op bestuurders van vlees en bloed, valt, om het zo te zeggen, ‘in het potje’. Bedenk wel dat major donorcommunicatie vraagt om een tailormade persoonlijke relatie van vertrouwen en niet om een vorm van confectiemarketing. Vermogenden willen best bijdragen aan een betere wereld, maar het zijn geen geldboompjes waar je maar even aan hoeft te schudden.’

Maar wat houdt de campagne nu concreet in?
Groenhuijsen: ‘Om op de martkvraag goed in te kunnen spelen hebben we besloten om de informatie van De Dikke Blauwe ook digitaal en dus 24/7 te gaan ontsluiten en de uitgave van het papieren boek onderdeel te maken van een doorlopende campagne om informatie van goede doelen(bestuurders) voor potentiële major donors onder onze DDB/Filanthropium-vlag permanent beschikbaar te stellen. Concreet betekent het dat wij fondsenwervende anbi’s aanbieden om zich te abonneren op onze Major Donor Campagne en voor een vaste abonnementsprijs per maand kunnen zij hun steunwaardigheid via onze platformen in print en online - op www.dedikkeblauwe.nl - presenteren aan een publiek van (zeer) vermogenden en hun adviseurs, zoals wealth managers, private bankers, maar ook alle notarissen van Nederland.’

Je abonneert je dus voor permanente zichtbaarheid?
Groenhuijsen: ‘Dat is het idee. Voor leden en abonnees hebben wij zelfs een speciaal aanbod voor uitbreiding van hun bestaande abonnement met een aanvullend abonnement op de Major Donor Campagne. Het voordeel hiervan is dat je niet elke keer dat onvermijdelijke geklep van ons hoeft aan te horen (lacht) en je je bijdrage in de kosten kunt spreiden.’

Zichtbaarheid kan door middel van profielen en paspoorten?
Groenhuijsen: ‘De organisatieprofielen werken volgens ons, en ook volgens de deelnemers in de eerste jaaruitgave, het beste in combinatie met een bestuurderspaspoort. In zo’n paspoort laat een bestuurder – kan de directeur zijn, of de RvT-voorzitter of de major donor-manager – letterlijk en figuurlijk zijn gezicht zien. We weten immers dat grootgevers niet zomaar anoniem willen afstorten in giroputjes. Er moet een vertrouwensrelatie worden opgebouwd. Dat doe je niet door een foldertje te sturen. Dan wil je als major donor graag meneer Jansen van het fonds zelf spreken. En niet alleen met roze verhaaltjes, maar gebaseerd op transparantie.’

Wanneer gaan jullie van start?
Groenhuijsen: ‘Op dit moment werken we aan de inrichting van www.dedikkeblauwe.nl, maar we zijn al volop bezig om fondsenwervende anbi’s te benaderen. En ook het nieuwe gedrukte boek staat al stevig in de steigers. De lancering daarvan, en van de aangepaste website met de profielen, heeft medio juni plaats.’

Betekent dit dat jullie met een ‘gebroken jaar’ gaan werken?
Groenhuijsen: ‘Precies. Daardoor lopen we beter in de pas met de financiële rapportages van veel fondsen en kunnen we accurater cijfers en data van de Kennisbank Filantropie opnemen in onze ‘Blue Pages’. Ons filantropisch jaaroverzicht zal daardoor deze keer iets langer worden, maar dan hebben we ook een mooie inhaalslag gemaakt.’

Alle vertrouwde elementen uit de eerste De Dikke Blauwe keren terug?
Groenhuijsen: ‘Zeker. Behalve een zeer uitgebreid jaaroverzicht, hebben we weer topartikelen over allerlei facetten van filantropie; een nieuwe Hot Hundred met leuke verrassingen. En natuurlijk de genoemde paspoorten, profielen en ‘Blue Pages’ met informatie over individuele bestuurders en bestedingsgegevens van de organisaties. Al met al wordt het weer een echte Dikke, met meer dan 400 pagina’s.’

Waar kunnen belangstellende anbi’s zich melden?
Groenhuijsen: ‘Onze relatiemanager Erinn Leeuw (06-14221614, erinn.leeuw@lenthe.nl) geeft graag persoonlijk een toelichting en we sturen geïnteresseerden ook graag even een brochure toe.’
gerelateerde items