Echt uit de fles

2 juni 2010, 08:59
Kon de keurmerkstrijd tussen CBF en nieuwkomer KGD tot voor kort nog als een uit de hand gelopen ruzie op het filantropieschoolplein worden gekenschetst of een clash van vérplassende ego's, sinds kort is de geest echt helemaal uit de fles en zijn de handschoenen uit. Het spel is nu serieus op de wagen gezet door het KGD. Op de uitnodiging aan de bestaande CBF-keurmerkhouders om vreemd te gaan met het nieuwe keurmerk reageerde branchekoepel VFI als door een wesp gestoken. Intussen kunnen de donateurs door artikelen in Trouw en Volkskrant eersterangs meegenieten van twee partijen die beide het bestaan van twee keurmerken betreuren. Leg dat maar eens uit aan je achterban... De gemoederen zijn intussen zo verhit dat alleen een verse vredesstichter van allure nog uitkomst kan bieden. Die rol leek even weggelegd voor de nieuwe VFI-praeses Joop Daalmeijer, maar na diens nieuwjaarsbelofte is een half jaar na dato alleen een oorverdovende stilte hoorbaar (niet te verwarren met stille diplomatie). Voordat het fondsenwervende deel van de sector echte serieuze, collectieve schade gaat oplopen lijkt een intermediair van buiten nog de enige oplossing. Misschien iets voor Balkenende (heeft binnenkort toch niets meer te doen) of anders Rijdende Rechter mr. Frank Visser?
gerelateerde items