Donaties alleen brengen geen blijvende verandering

12 maart 2020, 06:00
Vanaf nu zal Margot Cooijmans regelmatig bijdragen schrijven vanuit haar ervaring als directeur van Philips Foundation.
Vanaf nu zal Margot Cooijmans regelmatig bijdragen schrijven vanuit haar ervaring als directeur van Philips Foundation.
Australië ziet zich geconfronteerd met de ergste bosbranden uit haar levende geschiedenis. 
Onlangs startten wij een ‘fundraiser’ waarin alle Philips-medewerkers wereldwijd kunnen bijdragen om mensen die zijn getroffen door de bosbranden in Australië, te steunen. We verdubbelden het bijeengebrachte bedrag, om het over te maken aan het Australische Rode Kruis. Hun crisisteams bieden huisvesting, psychologische en praktische hulp aan de slachtoffers. Daarnaast doneerde de Philips Foundation 100 Philips Air Purifiers aan de health departments van New South Wales en Victoria, die hadden aangegeven hieraan dringend behoefte te hebben. Rook heeft diverse staten bedekt met extreem effect op de luchtkwaliteit. 
 
Philips Foundation probeert, wereldwijd, toegang te bieden tot kwalitatieve gezondheidszorg voor degenen die hiertoe – wegens armoede, afstand of andere omstandigheden – nauwelijks of geen toegang hebben. 
In januari hebben we met spoed gezondheidsapparatuur gedoneerd aan een ziekenhuis in het eerst getroffen gebied in China, ter ondersteuning bij de bestrijding van (de verspreiding van) het nieuwe Coronavirus. Dit past in wat wij willen bereiken, omdat wij de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden, daar waar we (naast geld) de expertise, gezondheidstechnologie en vrijwilligers van Philips kunnen inzetten ter verbetering van de gezondheissituatie van mensen. 
 
Met de vrijwilligersactiviteiten rondom het onderwerp bestrijding van longontsteking bij kinderen, hebben we gedurende het laatste kwartaal van 2018 en in 2019, wereldwijd, de situatie van circa 900.000 mensen weten te verbeteren. 
 
Ondanks bovenstaande incidentele acties, ligt de impact die wij kunnen en willen maken, veel meer in het aantal mensen aan wie wij duurzaam toegang tot betaalbare zorg weten te bieden. We proberen  werkelijk systeemverandering te bewerkstelligen in de opkomende economieën. Hier is voor grote bevolkingsgroepen nog heel veel te doen. We proberen innovatieve wegen te vinden richting gezondheid en welzijn voor iedereen (SDG 3). Het gaat daarbij vaak om ziekten die in goedbediende gebieden in de wereld al geen doodsoorzaak meer zijn of, door de beschikbaarheid van goede diagnostiek en behandeling, zelfs niet meer tot lijden hoeven leiden. 
 
Op deze tocht is het vinden van innovatieve, haalbare en duurzame oplossingen essentieel. Ondanks onze incidentele giften, zien we dat donaties alleen (of dat nu geld, goederen of techniek is) mensen niet blijvend in een betere situatie brengen. We proberen onze activa veel vaker in te zetten door intensief te werken met complementaire partijen, samen impactgerichte, nieuwe oplossingen te ontwerpen, uit te proberen en bij succes, deze op te schalen. Investeren kan daarvan onderdeel uitmaken. 
Het werken met (maatschappelijk) ondernemers in het veld van de gezondheidszorg, geeft daarbij nieuwe perspectieven en heel veel energie. 
 
*Dit is de eerste bijdrage van Margot Cooijmans voor De Dikke Blauwe. Margot is sinds december 2016 directeur van Philips Foundation.
 
Trained as a lawyer (Master) and after being a company lawyer for three years in a listed publishing company, Margot started setting up her own businesses and led companies to growth. 
Before joining Philips, Margot was an entrepreneur for 23 years. Took courses in finance, marketing and sales. She built up a marketing- and wholesale company in food supplements and sold that once it had matured. Between 1997 and 2007 her consultancy firm Good Company provided board room advice regarding corporate social responsibility and sustainability, societal aspects of supply chain management and on partnerships between with humanitarian organizations and the private sector. 
The last 9 years before joining Philips, she was the co-owner of a hotel operating company,. Meanwhile also trained as a real estate broker, she was responsible for the realization and funding of (sustainable)  real estate for her own company’s hotel operations portfolio, in collaboration with Marriott International. This company now has over 200 employees in eight hotels, and is still growing.
The intersection area between the private sector and societal challenges has always fascinated Margot, taking a result driven approach to (societal or financial) outcome.  
The mission of the Philips Foundation is reducing healthcare inequality by providing access to quality healthcare for disadvantaged communities, deploying capabilities, expertise and innovation skills of Royal Philips as a healthcare technology company. One of the various ways the Foundation uses to create the desired impact, is through collaboration with social entrepreneurs that provide access to quality healthcare for underserved communities.
 

►Voor Margots LinkedIn-profiel: klik hier.
gerelateerde items