Dick van Dijl (Instituut Goed Nalaten):'Het momentum ligt bij lokale fondsenwerving'

23 februari 2012, 08:59
Instituut Goed Nalaten: waarom dit initiatief? Er is toch al een campagne Nalaten en een Week van het Testament?

Van Dijl: "Die andere campagne is geen branchecampagne, maar een initiatief voor een select aantal goede doelen die verbonden zijn met CBF en/of VFI. Ons Instituut Goed Nalaten is wel onafhankelijk omdat het openstaat voor alle goede doelen die een ANBI-status hebben."


Die kritiek klinkt gratuit omdat u zelf jarenlang campagneleider van ‘Nalaten' bent geweest.

Van Dijl: "In die functie heb ik er echter ook al heel lang voor gepleit om de ramen open te zetten, een branchebrede helpdesk op te zetten en ons niet specifiek te richten op een select groepje, grotere en kapitaalkrachtige goede doelen. Ik vond en vind dat eerlijk gezegd te gek voor woorden. Maar het werd tegengehouden door de doelen die voor de campagne betaalden onder het motto ‘wie betaalt, bepaalt'. Ik vond binnen het campagneteam uiteindelijk geen draagvlak voor mijn ideeën."


Hoe is het Instituut tot stand gekomen en hoe groot was de rancune-factor, toe bleek dat er bij VFI voor u geen plaats meer was?

Van Dijl: "Ik snap die vraag, maar de discussie over een verbreding van de nalatenschapcampagne en -voorlichting, voerde ik zoals gezegd al langer en met mijn zakenpartner Allain Silbernberg hebben wij na december, toen ik  van VFI te horen kreeg dat het verhaal voor mij stopte, gezegd: ‘Nu pakken we ook echt door naar een onafhankelijke campagne die voor alle doelen open staat en gaan we onze ideeën verwezenlijken.' We hebben toen met een aantal mensen gesproken waarvan we het idee hadden dat ze achter onze plannen zouden kunnen staan."


Zoals het Instituut Fondsenwerving, dat vooral ook de belangen van de kleinere en regionaal fondsenwervende instellingen behartigt?

Van Dijl: "Inderdaad. Maar ook met Vakblad Fondsenwerving en met Henk de Graaf van Centrum Nalatenschappen."


En die participeren nu in het Instituut?

Van Dijl: "Nee. Uiteindelijk zijn Allain en ik als principalen met eigen geld en voor eigen risico van start gegaan. Partijen als IF, Vakblad en Centrum Nalatenschappen kijken als supporters voorlopig langs de lijn toe hoe ons initiatief zich ontwikkelt."


Dus er zijn geen andere aandeelhouders? Alleen Van Dijl en Silbernberg? Daarin bent u 100% transparant?

Van Dijl: "Alleen wij tweeën."


Maar het ligt wel erg voor de hand dat IF en Centrum Nalatenschappen, die nu samen regionale goede doelengidsen produceren, zullen aansluiten toch?

Van Dijl: "We staan zeker open voor samenwerking en op termijn zal dat ook zeker wel gebeuren. Voor nu gaan we even separaat aan de slag om te zorgen dat ons Instituut een succes wordt."


U claimt een instituut voor alle goede doelen te zijn, maar uit bijna alles blijkt dat u zich vooral richt op de kleinere, regionaal georiënteerde fondsenwervende instellingen.

Van Dijl: "Formeel is dat niet zo, maar ik maak er geen geheim van dat ik vind dat er een natuurlijke en terechte beweging van gevers is naar kleinere, lokaal georiënteerde goede doelen. En vergis je niet. Binnen de VFI heeft de top tien ongetwijfeld voldoende kennis in huis voor nalatenschapverweving, maar daarna wordt het ook verdacht stil en kunnen wij zeker voor hen een rol vervullen als kenniscentrum. Ik wil me helemaal niet afzetten tegen de grote goede doelen, maar het momentum ligt bij lokaal. Mensen vinden het fijn om doelen dichtbij te zien; bijna te kunnen aanraken. De voorzitter live te kunnen spreken of op te kunnen bellen. Ik gebruik daarvoor een eenvoudig beeld. De kinderboerderij hier bij mij in Heemstede. Dat is heel concreet en staat heel dicht bij de 3.000 opa's en oma's die er met hun kleinkinderen graag komen. Dat is letterlijk heel dichtbij."


En daar horen ook lokale media bij.

Van Dijl: "Wij zetten zwaar in op HAH-bladen en lokale en regionale RTV. We ontwikkelen een complete campagne met alle materiaal dat de ANBI's bij ons kunnen afnemen. Zeg maar een advertentiekit die ze tailor made kunnen aanpassen aan de eigen uitingen."


En regionale bijeenkomsten die u ‘Vakdagen' noemt, dus ook in samenwerking met Vakblad Fondsenwerving?

Van Dijl: "Dat moeten kleinschalige beursjes worden waar ANBI's, financiële intermediairs en potentiële nalaters bij elkaar komen. En voor dat woord ‘vakdag' moeten we nog iets anders verzinnen, al zullen Jan Krol en Jaap Zeekant er zeker bij staan te glimlachen..."


We hadden al verschillende keurmerken en nu ook twee campagnes nalaten. Fijn voor de gevers.

Van Dijl: Het is aan ons om Instituut Goed Nalaten een nummer 1 positie bij donateurs te geven door transparant en overzichtelijk te informeren en door onze marketing goed te doen. Dat is onze opdracht. Wij gaan niet over de initiatieven van anderen. De donateur beslist uiteindelijk."
gerelateerde items