De major donor volgens het Nederlandse Rode Kruis

23 april 2015, 04:00
De major donor volgens het Nederlandse Rode Kruis
De major donor volgens het Nederlandse Rode Kruis
Nu de doorlopende De Dikke Blauwe Major Donor Campagne op stoom begint te komen, kunt u in Filanthropium Journaal regelmatig korte interviews lezen met bestuurders van charitatieve organisaties over grootgevers. Dit keer een gesprek met Monique Oostweegel, relatiemanager van het Nederlandse Rode Kruis.

1.Wat is uw definitie van een ‘major donor’?
‘Vermogende particulieren die bij leven een gift doen vanuit hun eigen vermogen van minimaal € 5.000,- per jaar, inclusief periodieke schenkers. Daarnaast, ongeacht de hoogte van de bijdrage: stichtingen/vermogensfondsen/verenigingen, religieuze instellingen en intermediairs.’

2.Reageer: ‘Beter 1 major donor in de hand, dan 10 kleingevers in de lucht’
‘Voor het Rode Kruis zijn alle donateurs even waardevol. Daarbij helpen wij graag major donors om hun filantropische ambitie te realiseren, zodat zij het plezier van geven ervaren.’

3. Hebt u een contactpersoon die zich in het bijzonder met major donors bezighoudt en zo ja, wie is dat?
‘Dat ben ik.’

4.Volgens prof. René Bekkers van de VU komt er tot 2059 een bedrag van 86 miljard euro beschikbaar voor goede doelen uit nalatenschappen: wat is uw beleid om daar een deel van te verwerven voor uw organisatie?
‘Voor het Rode Kruis zijn nalatenschappen van buitengewoon belang. Ze vertegenwoordigen bijna een derde van alle middelen die particulieren ons beschikbaar stellen. Veel van ons werk zou niet gedaan kunnen worden zónder deze bijzondere schenkingsvorm. Ook het vertrouwen wat de erflater in het Rode Kruis stelt is voor ons van grote betekenis. Het Rode Kruis zal zich daarom, ongeacht hoeveel meer of minder er in de toekomst aan goede doelen zal worden nagelaten, hetzelfde blijven opstellen: relaties informeren, adviseren en faciliteren wanneer dat op prijs wordt gesteld.’
gerelateerde items