De gedreven organisatie

31 juli 2008, 08:59
De gedreven organisatie
De gedreven organisatie

Steeds meer organisaties (en helaas ook Goede Doelenorganisaties) zijn verworden tot aanbodgerichte, anonieme en dichtgestructureerde clubs. Het boek "De gedreven organisatie" (geschreven door adviseurs van Twynstra Gudde) biedt inzichten, lessen uit het verleden en handvatten om dergelijke organisaties te transformeren tot organisaties die vraagsturing, klanten en medewerkers centraal stellen. Het type organisatie dat men betitelt als "de gedreven organisatie".

Uitgangspunt is de menselijke maat. De auteurs gaan er vanuit dat gedreven medewerkers leiden tot gedreven organisaties en daarmee tot tevreden klanten. Men sluit daarbij aan bij de onvergetelijke one-liner van managementgoeroe Tom Peters: The magic formula that successful businesses have discovered is to treat customers like guests and employees like people.

Het boek levert kritiek op veel lopende discussies om complexiteit en dynamiek het hoofd te kunnen bieden - en daarmee op de overdaad aan besturing, ondersteuning en controle, waar ook de Goede Doelensector zich aan bezondigt. De in de praktijk gepokt en gemazelde adviseurs stellen dat controle een hygiënefactor is: het voorkomt waardevernietiging, maar leidt niet tot waardecreatie. Sterker, control kan vertrouwen, ondernemerschap en motivatie negatief beïnvloeden. Dat is nog eens een andere manier om naar het CBF-keur en de Code Wijffels te kijken...

De Nederlander Ben Tiggelaar geeft een cursus met de titel "MBA in één dag". Dit boek zou die titel ook mogen dragen. Het biedt namelijk, in een zeer beknopt en leesbaar bestek, een uitstekend overzicht van managementfilosofieën en organisatie- en bedrijfskundige modellen en biedt handreikingen om daarmee aan de slag te gaan. Met als doel de eigen organisatie ombouwen tot een gedreven organisatie. En wie wil dat nu niet?

Punt van kritiek: het boek is wel wat mechanisch. Onderbelicht blijft dat mensen (medewerkers, klanten) zich willen verbinden aan een merk en een missie. Juist die twee aspecten maken organisaties zo vaak gedreven. In het voorwoord wordt Antoine de Saint-Exupéry aangehaald die ooit schreef dat verandering begint met een verlangen: "Als je wilt dat mensen een schip bouwen, leer ze dan verlangen naar de zee". Juist dit punt, het creëren van een vergezicht, een visie, een missie (wat willen we zijn?, wat willen we bereiken?) zou verder uitgewerkt moeten worden in dit boek. Dàt, in combinatie met het bouwen van een sterke brand, waar je als medewerker en klant bij wil horen (denk aan Coca-Cola, McDonald's, Harley-Davidson, maar ook Unicef en WarChild). Iets voor de tweede druk lijkt me!

Eindoordeel: gedegen en goed.
Tweels Tweak rapportcijfer: 8.
 


►"De gedreven organisatie"

Martijn Jansen, Joost Jolink, Simon Noorman en Michiel Schoemaker
Uitgeverij Kluwer 
132 pagina's
ISBN: 978 90 13 05210 7

gerelateerde items