De Europese droom

26 februari 2015, 04:00
De Europese droom
De Europese droom
In de gang hier op de Vrije Universiteit hangt een poster van het Centraal Bureau Fondsenwerving met de slogan: ‘Nederlanders zuinig? We zijn Europees Kampioen ‘geven aan goede doelen’’. Dat is een beetje een speculatieve uitspraak, want er zijn geen goede vergelijkbare gegevens over de bedragen die mensen geven aan goede doelen in verschillende landen. Er zijn cross-nationale enquêtes die vragen of mensen al dan niet geven, maar dat wordt gevraagd met een enkele ja/nee-vraag die weggemoffeld is tussen andere vormen van participatie. En er zijn wel wat cijfers bekend per land, maar door de verschillen in het moment en de manier van meten zijn die lastig te vergelijken.
Daarom dromen we van een Europees onderzoek dat in verschillende landen tegelijkertijd en op dezelfde manier mensen bevraagt naar hun geefgedrag en vrijwilligerswerk. Het liefst een studie die dezelfde mensen over de tijd volgt zodat we valide uitspraken kunnen doen over trends en causale effecten. Een soort Geven in Nederland, maar dan internationaal.
Theo Schuyt, bedenker en oprichter van Geven in Nederland, werkt al jaren aan het opzetten van zo’n Europese database, en afgelopen najaar heeft De Nationale Postcodeloterij besloten een haalbaarheidsonderzoek te financieren naar de slaagkans van een Giving Europe-onderzoek. Nu werken Theo Schuyt en Barry Hoolwerf aan het rapport Giving Europe; a primer waarin de behoefte aan cijfers over geefgedrag in kaart wordt gebracht. Dit gebeurt via een vragenlijst aan een groep leden van ERNOP, het netwerk van filantropieonderzoekers in Europa.
Europa is steeds belangrijker in ons onderzoek. ERNOP kent inmiddels 150 leden uit 23 landen en de VU doet mee aan verschillende grote Europese onderzoeksconsortia, gefinancierd door de Europese Commissie en met partners van Zweden tot Malta.
We blijven werken aan huidige Europese projecten en dromen over nieuw onderzoek. Ooit zullen er goede vergelijkbare gegevens zijn uit verschillende landen. Ooit zal er een Giving Europe Panel Study zijn, en kunnen we eindelijk eens testen of Nederland nou echt Europees Kampioen vrijgevigheid is.
gerelateerde items