Toon alles (3)

Dashboard Nalaten op groen volgens Legacy Monitoir

29 oktober 2020, 06:00
Dashboard Nalaten op groen volgens Legacy Monitoir
Dashboard Nalaten op groen volgens Legacy Monitoir
Vers van de pers: het nieuwe ‘Snapshot report’. De Dikke Blauwe vroeg DDB-Expert Nalatenschappen Arjen van Ketel om voor u de hoofdlijn uiteen te zetten. 

Corona heeft heel wat onzekerheid gebracht in de inkomstenverwachtingen van non-profits. Straatwerving liep een deuk op, live-events, collectes staan op losse schroeven en het vooruitzicht van een economische terugval baart zorgen op de hele inkomstenstroom. Hoe zit het met nalatenschappen? Het Legacy Monitor project helpt om een realistische toekomstverwachting te ontwikkelen. Het net gepubliceerde snapshot report schetst een positief beeld over de inkomstenverwachting voor de komende jaren.

De Legacy Monitor omvat vier onderzoeken die samen een actueel scherp beeld geven. Op basis van data van de 23 deelnemende organisaties aangevuld met CBF-data vergelijkt het de  de actuele inkomsten en nalatenschappenprofielen per organisatie binnen de verschillende sectoren.. De tweede benchmark van marketingactiviteiten beschrijft en vergelijkt wat organisaties nu doen aan werving en wat hun wervingsresultaten zijn. Het veldwerk voor het derde onderdeel, het consumentenonderzoek, deden we midden in de  Corona-lockdown en dat geeft daardoor inzicht in de impact van de ‘nieuwe werkelijkheid’ op het denken en handelen rond goede doelen, testamenten en nalaten . Het vierde onderzoek is een actueel vooruitzicht voor het komende decennium op basis van het econometrisch voorspellingsmodel van Legacy Foresight. Daarbij nemen we ook alle COVID-19-kennis over demografie en economie mee in het econometrische voorspellingsmodel voor nalaten in NederlandSamen geeft dat een scherp beeld van waar me in deze bijzondere tijd staan met de nalatenschappenwerving in Nederland.

Stabiele groei in afgelopen jaren
Nalatenschappen laten een stabiele, stevige groei zien in de laatste 10 jaar. In absolute zin nemen de inkomsten jaarlijks toe, maar ook het aandeel van nalaten in de fondsenwervingsmix groeit. Van de top-100 ontvangers van nalatenschappen in Nederland komt nu gemiddeld al een kwart van de ‘Eigen Fondsenwerving’.
De grootste twee sectoren zijn Gezondheid en Internationaal. Alle sectoren zijn de afgelopen jaren gegroeid, maar er zijn substantiële verschillen. Zo stijgt het aandeel van de nog kleine sector Kunst, Cultuur en Wetenschap snel, waar die van Internationale Hulp en Religie afnemen.  
Organisaties met een lange historie ontvangen gemiddeld meer nalatenschappen. Maar ook jonge organisaties ontvangen al nalatenschappen, ondanks dat uit hun jongere achterban nog veel minder mensen overlijden. 

Verschillen tussen Nederlandse nalatenschappenontvangers

Doel van de legacy Monitor is om individuele organisaties inzicht te geven in hun situatie en potentie. De verschillen zijn nu nog groot. Dat komt door de grote verschillen tussen organisaties. Belangrijke bepalende factoren zijn omvang en aard van de achterban. Het gemiddelde vermogen van erflaters per organisatie loopt uiteen sterk, maar ook het gemiddelde aantal mede-begunstigde organisaties. Andere correlaties zijn de leeftijd van organisaties en de doelstelling. De grote variatie zien we terug als we kijken naar gemiddelde waarde van erfstellingen. Bij één organisatie ligt die op gemiddeld €108.000 per erflater, bijna 4 maal hoger dan bij de organisatie met de laagste gemiddelde waarde.

 

De Toekomst met Corona

Corona gaat de nalatenschappeninkomsten op verschillende manieren beïnvloeden. Meer mensen overlijden (eerder), de economische groei stagneert en raakt werkgelegenheid, de waarde van effecten en de ontwikkeling van de onroerend prijs. De actuele prognose in de legacy Monitor is dat, inclusief het effect van Corona, de nalatenschappen de komende tien jaar significant blijven groeien. We hebben daarvoor twee scenario’s doorgerekend. Het eerste scenario gaat ervan uit dat na de eerste voorjaarspiek Corona wereldwijd onder controle blijft. Een tweede scenario is dat de tweede piek een significante, wereldwijde omvang krijgt.
In beide scenario’s blijft de groei van nalatenschappeninkomsten voor Nederlandse goede doelen positief, zowel voor 2020 als in de jaren erna. Over de komende tien jaar, verwachten we een groei van gemiddeld 3,3%. Als de tweede piek substantieel doorzet zal de groei lager zijn, naar verwachting gemiddeld 2,3% per jaar. 
 

 

Denken over nalaten in Coronatijd

Het donateursonderzoek van de Monitor laat zien dat de jongere babyboomers (leeftijd 65-74) een andere voorkeur voor goede doelen laten zien dan de 75-plussers. Dit effect zal het komende decennium tot een verschuiving van nalatenschappeninkomsten over de sectoren leiden. Met name de sectoren Cultuur, Natuur en Milieu en Dieren lijken daarvan te gaan profiteren. Maar door grotere secularisatie heeft dat een negatieve impact op de groei in de sector Religie.
Het algemene geefklimaat onder oudere Nederlanders is positief. Oudere Nederlanders en babyboomers in het bijzonder staan meer open voor begunstiging van goede doelen in het testament. 
Ouderen uiten zich in ons onderzoek de laatste vijf jaar steeds meer positief over betrouwbaarheid en over communicatie en fondsenwerving van goede doelen. Het donateursonderzoek viel midden in de eerste lock-down. Opvallend is dat oudere Nederlanders nu veel vaker aangeven dat zij betrokken willen zijn bij goede doelen dan in het consumentenonderzoek dat wij voor de Corona-uitbreek hielden. De betrokkenheid kan veel vormen hebben, variërend van petities tot vrijwilligerswerk. Betrokkenheid lijkt een grote kans om het geven via het testament verder te gaan stimuleren. 
►Het hele Snapshot Report is gratis te downloaden: klik hier
►Voor informatie over deelname aan de Legacy Monitor mail naar: arjen@arjenvanketel.nl 
 
Over Legacy Monitor 
Legacy Monitor Netherlands analyseert, onderzoekt en voorspelt sinds 2014 jaarlijks Nederlandse nalatenschappen. Momenteel nemen er drieëntwintig prominente Nederlandse goede doelen-organisaties aan deel. Het onderzoek wordt verricht door de Britse onderzoeksgroep Legacy Foresight en Arjen van Ketel.  Het volledige rapport (waarvan dit snapshort report een kleine samenvatting is) wordt op vertrouwelijke basis aan de deelnemers van de Monitor verstrekt. 
Dit project is gefinancierd de volgende 23 prominente Nederlandse goede doelen:
Alzheimer Nederland, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Cliniclowns, Dokters van de Wereld, Dierenbescherming, Greenpeace, IFAW, KNGF Geleidehonden, KWF Kankerbestrijding, Leger des Heils, Liliane Fonds, Longfonds, Maag Lever Darm Stichting, Natuurmonumenten, Nierstichting, Ouderenfonds, Oxfam Novib, Reuma Nederland, Plan International, Save the Children, Oranje Fonds en WNF

 

 
gerelateerde items