Geef met je hart, maar gebruik je verstand

8 mei 2013, 04:00
Geef met je hart, maar gebruik je verstand
Geef met je hart, maar gebruik je verstand
De resultaten van Geven in Nederland 2013 laten geen ruimte voor twijfel. De inkomsten van goede doelen komen meer en meer onder druk te staan. Nederlanders geven in rap tempo minder van wat ze te besteden hebben aan goede doelen en de kosten voor werving lopen op. Over cijfers valt altijd te redetwisten, maar deze trend is ondubbelzinnig en negatief. De economie zit in het slop, de werkloosheid loopt op en mensen zijn somber. Tja, dan kan je natuurlijk nog zo veel wervers de straat opsturen, accountmanagers grote giften op vermogenden afsturen, bedelbrieven aan bedrijven sturen, maar dat is roeien tegen de stroom in.
Gelukkig blijft Theo Schuyt als een messiaanse profeet roepen dat de gouden eeuw van de filantropie zich elk moment kan openbaren. En Theo kan het weten, want het is zijn vak. De wind zal draaien naar een andere hoek en wat ons toekomt komt ons toe. We moeten nog even geduld hebben, alle trends en tegenwind ten spijt, maar de zilvervloot is toch echt onderweg. Beleid of geen beleid.
Een aanzwellende groep 67-plussers zal bovendien lijdzaam en spoedig gevolg gaan geven aan het jongste vonnis van ayatolla Kemps hun volledige vermogen te storten in de enige en echte bonafide wensput, die van het in getal kleine maar bevoorrechte elitekorps van CBF-keurmerkhouders. Zijn oproep duldt geen twijfel, zijn gezag staat buiten kijf, iedereen en alles wat zich nog niet heeft bekeerd tot de autoriteit van deze filantropie zal het weten. Zij worden veroordeeld tot dwangarbeid, zij zullen tot de dood erop volgt moeten blijven werken met vrijwilligers, zij zullen dagelijks gedwongen opnieuw het vertrouwen moeten winnen van gevers door het laten zien van resultaten, zij zullen veroordeeld worden tot het afleggen van verantwoording in kleine muffe dorpszaaltjes, worden uitgesloten van het collecterooster, blijvend verguisd en vervolgd vanwege hun idealen, ze zullen geen toegang hebben tot de charitatieve privileges van de grootsten. De zilvervloot komt hen niet toe. Want geen keurmerk, dan deug je niet. Het nieuwe wetboek van filantropie laat geen ruimte voor gesjoemel. Het kan niet vaak genoeg worden herhaald, met het CBF weet je waarvoor je geeft. Alleen aan die andere CBF-slogan ‘Geef met je hart, maar gebruik je verstand’, klopt iets niet, toch?
gerelateerde items