Civil Society: evenement vol contrasten

27 juni 2007, 08:59
AMSTELVEEN (28 juni) - Zoals de civil society zelf, was ook het gelijknamige evenement dat vorige week plaatsvond in Utrecht: vol contrasten. Het nieuwe format van een eendaags congres met themasessies gericht op specifieke beroepsgroepen en een gratis beurs(programma) lijkt de eerste test meer dan goed te hebben doorstaan. Ook het deelnemersaantal (rond de 700) was ronduit bevredigend te noemen. Wat jammer dat het plenaire congresprogramma dit jaar die broodnodige X-factor miste. Er is dus nog voldoende werk aan de goed verbouwde civil society-winkel.


Betere sessies afgestemd op doelgroepen als programmamanagers (eindelijk), directeuren en toezichthouders, HRM-managers; meer diepgang, meer diversiteit in het aanbod; een laagdrempelig beursprogramma voor de fondsen met een smalle beurs...het waren allemaal ambitieuze doelstellingen voor deze vernieuwde Civil Society. En deze achtste editie, van het grootste platform voor civil society-organisaties in ons land, loste de hooggespannen beloften voor een belangrijk deel ook in.


Het gratis beursprogramma bleek een succes en met name de vraag- en antwoordsessies en individuele consulten voorzagen klaarblijkelijk in een grote behoefte. Zo was het opvallend druk in de stand van de door FM veelgeplaagde Belastingdienst. Het was sowieso gemiddeld lekker druk in de wandelpaden, en dat is in andere jaren - tot verdriet van de exposanten - wel eens anders geweest.

 


Over de thema- en parallelsessies in het beursprogramma vielen overwegend positieve commentaren te beluisteren: "duidelijk beter dan voorgaande jaren", "meer relevant voor specifieke doelgroepen". Het verbindende thema - "Wie trekt hier aan de touwtjes?"- vormde een goede rode draad voor de meeste sessies, maar kritiek was er ook: "te veel naar binnen gekeerd", "te abstract".

 


Bij zoveel progressie ten opzichte van vorige edities, bleef het derhalve onbegrijpelijk dat de vonk van inspiratie in de plenaire sessies maar niet wilde overslaan. Lag het aan de te grote zaal van het Beatrix Theater? Lag het aan de presentatie van de notoir vileine Harmke Pijpers, die in deze grote zaal-setting aanmerkelijk minder goed uit de voeten bleek te kunnen dan in de kleinschaliger studio-ambiance? Lag het aan de gasten? Aan de uitwerking van het congresthema?

 


Trendwatcher Adjied Bakas - eigenlijk altijd een publiekssucces - ratelde zijn verhaal als een uitgebluste vertegenwoordiger van futuristisch gedachtengoed af. De zaal werd er niet warm of koud van. Ook Martijn Sanders en Willem van der Schoot wilden niet echt vlammen en staatssecretaris Jan Kees de Jager verdient nú al de prijs voor de saaist tekstoplezende bewindspersoon. Het enige plenaire gesprek dat wél sprankelde was het interview van Sylvia Borren (Oxfam Novib) met Kumi Naidoo (Civicus).

 


Voor Gosse Bosma, voorzitter van Stichting Civil Society (waarin de organiserende koepels VFI, FIN, ISF en NGF verenigd zijn), was het nog te vroeg om nu al zwaarwegende conclusies te trekken. Een grondige evaluatie van het gehele evenement, inclusief het dinerprogramma, moet nog plaatsvinden, maar ook Bosma heeft signalen ontvangen dat de nieuwe formule van Civil, het congres- en beursprogramma, goed voldaan heeft. Bosma: "Ook voor het bedienen van verschillende doelgroepen zijn we volgens mij de goede weg ingeslagen."

De kritiek op het plenaire programma kan Bosma goed begrijpen: "Voor een volgend congres zal het inspirerende karakter daarvan extra aandacht moeten krijgen."

 


5 & 10

 


Civil Society Congres 2007

 


 

gerelateerde items