Waar komen de cijfers van Geven in Nederland eigenlijk vandaan?

20 april 2017, 16:39
GIN2017: steekproeven voor huishoudens en bedrijven; schattingen voor fondsen en nalatenschappen
GIN2017: steekproeven voor huishoudens en bedrijven; schattingen voor fondsen en nalatenschappen
De schattingen voor de bijdragen aan goede doelen van huishoudens en bedrijven zijn door de Geven in Nederland-onderzoekers gemaakt op basis van steekproeven die representatief zijn voor álle huishoudens en bedrijven in Nederland. Voor de cijfers met betrekking tot nalatenschappen en fondsen is gebruikgemaakt van ter beschikking gestelde informatie. Aangezien deze informatie niet volledig is, kunnen we deze cijfers beschouwen als een ondergrens voor de werkelijke bedragen.
 
Nalatenschappen
De cijfers over nalatenschappen zijn ontleend aan het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), waaraan nationaal fondsenwervende instellingen informatie verstrekken over hun inkomsten uit nalatenschappen. In totaal hebben 224 van de 632 fondsenwervende instellingen in 2015 melding gemaakt van nalatenschappen. Daarnaast is er door de onderzoekers van Geven in Nederland aanvullend onderzoek gedaan onder 51 fondsen van academische ziekenhuizen en universiteiten die hun gegevens niet aan het CBF rapporteren. Van de 38 fondsen die hebben deelgenomen aan dit aanvullende onderzoek hebben 10 instellingen in 2015 een nalatenschap ontvangen. Ondanks deze aanvullende dataverzameling zijn de genoemde bedragen onderschattingen, omdat gegevens ontbreken over nalatenschappen aan kerken, congregaties, non-profitinstellingen en fondsenwervende instellingen die niet aan het CBF rapporteren. 

 
Fondswervende instellingen
De cijfers over fondsenwervende instellingen zijn eveneens ontleend aan het CBF. In totaal gaven 625 fondsenwervende instellingen in 2015 3,5 miljard euro aan goede doelen. Voor het totaaloverzicht van Geven in Nederland worden echter, om dubbeltellingen te voorkomen, alleen de baten uit beleggingen meegerekend. In totaal rapporteerden 506 fondsenwervende instellingen inkomsten uit beleggingen (82 miljoen euro) te hebben ontvangen in 2015. De inkomsten uit geldwerving bij het publiek, het bedrijfsleven en de inkomsten uit loterijen en nalatenschappen zijn bij de cijfers van de andere hoofdstukken ondergebracht.
 
Vermogensfondsen
Het onderzoek onder vermogensfondsen heeft zich geconcentreerd op de grootste vermogensfondsen (met een bestedingsbudget van meer dan circa 1 miljoen euro) in Nederland. Uitganspunt hierbij is dat een klein deel van de fondsen verantwoordelijk is voor het grootste deel van de uitgaven. Met behulp van beschikbare gegevensbronnen, het inschakelen van experts en de ‘sneeuwbalmethode’ heeft de VU onderzocht welke grote fondsen er in Nederland zijn. Deze methode heeft een lijst opgeleverd van verschillende soorten vermogensfondsen. Het gaat hierbij niet alleen om zuivere vermogensfondsen die uit de opbrengst van het vermogen geld geven aan goede doelen, maar ook om fondsen die bijvoorbeeld jaarlijks gevoed worden door één structurele inkomstenbron, afkomstig van een familie of bedrijf en derhalve geen (of nauwelijks) vermogen hebben.
 
Loterijen
Zes landelijke kansspelvergunninghouders dragen in 2015 een deel van hun opbrengst af aan goede doelen: de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij (sinds 2004 ondergebracht in de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.), De Lotto (sinds 2016 onderdeel van de Nederlandse Loterij), Sportech B.V. en de Samenwerkende Non-pro t Loterijen (SNL). De voor Geven in Nederland gebruikte cijfers zijn ontleend aan de jaarverslagen 2015 van deze kansspelvergunninghouders. 
 
►Wilt u het volledige onderzoek, alle tabellen, grafieken en analyses lezen, bestel dan hier het boek Geven in Nederland.
gerelateerde items