CBF voert verkenningen uit voor toezicht en kwaliteitsborging

5 juni 2014, 04:00
CBF voert verkenningen uit voor toezicht en kwaliteitsborging
CBF voert verkenningen uit voor toezicht en kwaliteitsborging
In navolging van het convenant Ruimte voor Geven en de ontwikkeling van het validatiestelsel heeft het bestuur van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kenbaar gemaakt de rol van haar organisatie te willen aanpassen.

‘Het bestuur van het CBF realiseert zich dat het CBF anders moet gaan opereren en dat het zich moet aanpassen aan de veranderingen in de sector’, schrijft het CBF. ‘Aanpassing van de rol van het CBF moet een afgeleide zijn van de wijze waarop de sector toezicht en kwaliteitsborging organiseert. Het CBF moet faciliterend zijn aan de sector, zonder de waarden waarvoor het staat - het publieksbelang en het publieksvertrouwen - uit het oog te verliezen.’

‘Het bestuur van het CBF neemt na consultatie van de verschillende vertegenwoordigende (branche)organisaties en beleidsbepalende partijen het initiatief voor een verkenningsproces voor de wijze waarop het private toezicht en de kwaliteitsborging met een brede werking kan worden vormgegeven. Doel daarvan is het versterken van de sector, het versterken van het publieksvertrouwen en de publieksbelangen, waarbij het resultaat op basis van inbreng uit de sector, analyse en kennis, een gedragen advies is.’

Het CBF stelt daarbij een aanpak voor die de volgende elementen bevat:

  • CBF als facilitator vanuit kennispositie

  • Onderzoek en analyse (gesprekken met en onderzoek onder filantropische organisaties, vermogensfondsen en donateurs)

  • Genereren van verschillende opties en varianten voor de inrichting van toezicht en kwaliteitsborging

  • Dialoogsessies over de opties met 1) brancheorganisaties en hun leden, 2) publiek en 3) experts

  • Conceptadvies over stelsel en mogelijke rol CBF

  • Definitief advies over sector en daarvan afgeleid de rol voor het CBF.


  •  

Gesprekken
Uitgangspunt bij de aanpak is dat het sectorbelang voor het CBF-belang gaat en dat er geen varianten worden uitgesloten. De gesprekken met keurmerkhouders en certificaathouders lopen inmiddels. Ook zijn en worden er gesprekken gevoerd met niet-beoordeelde fondsenwervende organisaties, brancheorganisaties en gemeenten. Er is een selectie gemaakt van grote en kleine organisaties, verspreid over het land en verspreid over de sectoren waarin men actief is. In totaal wordt met zo’n zeventig organisaties (inclusief gemeenten) individueel gesproken.

In juli advies
Begin juli zou het verkennings- en dialoogtraject moeten uitmonden in een advies dat ter beschikking wordt gesteld aan alle betrokkenen, de sector en de overheid. De SBF hebben laten weten positief te staan tegenover de verkenningen van het CBF.
gerelateerde items