Campagne Nalaten gestart onder regie van VFI

29 maart 2012, 08:59

AMSTERDAM (22 maart) - Als onderdeel van de nieuwe Campagne Nalaten wordt van 16 tot en met 20 april de Week van het Testament gehouden. Voor het eerst wordt de campagne uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van brancheorganisatie VFI. Alle VFI-leden nemen deel en de campagne staat ook open voor niet-leden, mits ze in het bezit zijn van het keurmerk of certificaat van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Inkomsten uit nalatenschappen worden steeds belangrijker. Bij sommige goede doelen bedragen die inkomsten zelfs dertig tot vijftig procent van de totale inkomsten. VFI gaat daarom voortvarend te werk. “Eind vorig jaar hebben we besloten zo snel mogelijk de Week van het Testament op de rails te zetten en een meerjarenplan voor te bereiden”, vertelt Gosse Bosma, directeur VFI.

Aart Staartjes en Willeke Alberti
Voor de Week van het Testament werd een nieuwe slogan gekozen (‘Maak van uw afscheid een nieuw begin’) en werden twee ambassadeurs benoemd, Aart Staartjes en Willeke Alberti. VFI-leden hebben inmiddels de beschikking gekregen over een toolkit ter ondersteuning van hun eigen communicatiemiddelen.

Creatieve invulling
Een nieuw campagneteam, onder leiding van 20 (Ronald McDonald Kinderfonds) is bezig met de invulling van de campagne. Bosma: “We hebben het raamwerk voor de campagne aan de leden voorgelegd. We weten dus wie tot onze doelgroep behoren en wat onze wijze van aanpak zal zijn. Nu houden we ons bezig met de creatieve invulling van het meerjarenplan van de campagne. Daarvan verwachten we nog voor de zomer een voorstel gereed te zullen hebben.”

Instituut Goed Nalaten
Het vorige maand opgerichte Instituut Goed Nalaten zit VFI daarbij niet in de weg. Dat instituut is toegankelijk voor alle goede doelen die een ANBI-status hebben, in tegenstelling tot de campagne van VFI, waaraan alleen organisaties met een CBF-keur mogen deelnemen. “Dat doen we niet om het huis gesloten te houden, maar we hebben ooit de afspraak gemaakt ons in te zetten voor organisaties die zich onder toezicht van het CBF stellen. Die lijn houden we gewoon vast.'

Eigen aanpak
Over een eventuele samenwerking met het instituut zegt Bosma: “We zijn net begonnen in de nieuwe opzet. We hebben de campagne verbreed van 48 naar 122 organisaties met een financieringsmodel. Ik denk dat het lastig wordt een campagne te starten met duizenden organisaties tegelijk. Daarnaast hebben wij onze eigen aanpak. Maar andere initiatieven die een appèl doen op mensen om na te denken over hun nalatenschap juich ik alleen maar toe.”

Gratis adviesgesprek
Tijdens de Week van het Testament wordt geïnteresseerden onder meer een gratis adviesgesprek met een notaris aangeboden en mensen die hiervan gebruikmaken ontvangen De Goede Doelen Gids. De Week van het Testament wordt gehouden van 16 tot en met 20 april.

gerelateerde items