Toon alles (3)
Edwin Venema

Brussel eist aanpassing Nederlandse anbi-regels

25 maart 2010, 08:59

AMSTELVEEN (25 maart)  - De Europese Commissie heeft Nederland vorige week op de vingers getikt voor de manier waarop belastingvermindering voor giften en schenkingen is geregeld. Het onderscheid dat Nederland maakt voor binnen en buiten Nederland in de EU gevestigde anbi's vindt de Commissie niet acceptabel. Het dagelijks bestuur van de EU wil dat het kabinet de wetgeving aanpast, zo meldt het ANP.

Zoals bekend komen schenkingen, giften en erfenissen aan Nederlandse en buitenlandse instellingen die het algemeen nut beogen, alleen voor belastingvermindering in aanmerking als deze instellingen zich bij de Belastingdienst hebben aangemeld en de status van anbi (algemeen nut beogende instelling) is verkregen.

Volgens de Europese Commissie is deze bepaling onnodig beperkend en daardoor in strijd met het vrije verkeer van kapitaal. De Belastingdienst kan immers altijd van een belastingplichtige eisen dat hij aantoont dat hij aan de voorwaarden voorbelastingvermindering voldoet.

Volgens belastingexpert Marnix van Rij (Ernst & Young), is het verzoek van de Europese Commissie niet verrassend. Van Rij: "De Europese Commissie is al jaren zeer actief in het creëren van een 'level playing field' voor fondswervende instellingen en vermogensfondsen.Dat Nederland andere eisen stelt aan buitenlandse anbi's in andere EU-lidstaten dan aan in Nederland gevestigde is inderdaad in strijd met Europees recht. Dit is bij de parlementaire behandeling aan de orde geweest. Op zichzelf wil Nederland wel de buitenlandse anbi's kunnen controleren. Dat is best begrijpelijk om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Nederland zal de eisen nog eens kritisch tegen het licht moeten houden en deze moeten ‘EU-proof' gemaakt worden."

Bianca Nieuwenhuis, voorlichter van het Ministerie van Financiën,laat FM weten dat het ministerie zich op dit moment beraadt op het oordeel van de Europese Commissie.

Voor de nieuwe Successiewet: klik hier

Voor het artikel over de aanvraag voor de vernieuwde anbi-status: klik hier
gerelateerde items