Bespreking validatie-brief kabinet op 5 november

29 oktober 2014, 04:00
Bespreking validatie-brief kabinet op 5 november
Bespreking validatie-brief kabinet op 5 november
De vaste Kamercommissie van Veiligheid & Justitie heeft op 5 november een zogenoemde procedurevergadering waarin wordt vastgesteld wanneer en hoe de kabinetsbrief over het nieuwe validatiesysteem voor de filantropiesector inhoudelijk wordt behandeld.

Staatssecretaris Teeven stuurde het kabinetsstandpunt op vrijdag 17 oktober aan de vaste kamercommissie. Kernpunt hierin is dat de sector filantropie zelf invulling mag geven aan een nieuw validatiestelsel en haar voorstellen voor 1 januari 2015 moet indienen. Na toetsing aan bestaande wet- en regelgeving wil Teeven de nieuwe regels voor verantwoording en toezicht algemeen verbindend verklaren. Daardoor zullen de nieuwe regels ook gelden voor charitatieve organisaties die niet zijn aangesloten bij een van koepels van de SBF, dat namens de sector spreekt met de overheid.

Voor een samenvatting van de kabinetsbrief: klik hier.

Voor de eerste reacties van bestuurders uit de sector: klik hier
gerelateerde items