Bescherming Civic Power vraagt om creatieve strategieën

19 juli 2017, 08:00
Partos-directeur Bart Romijn: ‘Maatschappelijke ruimte voor burgers is als zuurstof voor de mens.'
Partos-directeur Bart Romijn: ‘Maatschappelijke ruimte voor burgers is als zuurstof voor de mens.'
Met de lancering van het trendrapport 'Activism, Artivism and Beyond’ tijdens het New Waves of Civic Power event van koepel Partos op 26 juni kregen creatieve voorbeelden van civic power een podium. Keer op keer blijkt dat burgers mondiaal steeds meer in de verdrukking raken, maar keer op keer blijkt ook dat mensen op creatieve manieren dwars door die beperkingen heen werken.
 
Partos-directeur Bart Romijn leidde de bijeenkomst in met een vergelijking: ‘Maatschappelijke ruimte voor burgers is als zuurstof voor de mens. Als je het hebt denk je er niet aan. Als je het tekort komt krijg je het benauwd.’ Tijdens het event, georganiseerd door Partos in samenwerking met The Broker, zijn de eerste stappen gezet om gezamenlijk als Nederlanders onze nek uit te steken om wereldwijd te zorgen voor meer zuurstof.

Een open samenleving beschermen en voeden

Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, hield een warm pleidooi over de toegevoegde waarde van maatschappelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking. RNW Media is hier een voorbeeld van. Abir Sarras van RNW presenteerde tijdens het event hun online platform Love Matters (voor seksuele voorlichting) als voorbeeld van een nieuwe strategie wanneer je om moet gaan met beperkte maatschappelijke ruimte. Verder sprak Danny Sriskandarajah, secretaris-generaal van CIVICUS, middels een videoboodschap over het recent gepubliceerde State of Civil Society Report 2017 waaruit blijkt dat slechts drie procent van de wereldbevolking leeft in een werkelijk open en zuurstofrijke samenleving. Om de open samenleving te beschermen en te voeden is de samenwerking tussen civil society en private sector partijen van belang.
Uit de paneldiscussie die volgde op de presentaties bleek dat het in deze tijd juist belangrijk is dat maatschappelijke organisaties zich vitaal en krachtig blijven tonen.

Wat kan Nederland doen?

Aan het panel namen deel To Tjoelker (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Barbara Oosters (Oxfam Novib), Femke Wijdekop (IUCN NL) en Frans Bieckman (The Broker). Volgens hen kan Nederland maatschappelijke organisaties ondersteunen door bijvoorbeeld (lokale) financiering aan te bieden (tenders zijn vaak niet direct toegankelijk), door samenwerking te bevorderen tussen gevestigde organisaties en minder formele netwerken en door te zorgen dat de Nederlandse overheid op politiek gebied zijn nek uitsteekt voor civil society.
 
Ook het publiek kwam met een aantal belangrijke suggesties op de vraag wat Nederland nog meer kan doen:
  1. Misstanden monitoren.
  2. Bedreigde personen en organisaties beschermen en in hun zelfredzaamheid.
  3. Verdere beperkingen en bedreigingen tegengaan (helpen in lokaal en internationaal verzet).
  4. Stimuleren en aanmoedigen van creatieve manieren om ruimte te creëren, dwars door de beperkingen en bedreigingen heen.

Hoe nu verder?

Het Partos Civic Space Platform, maar ook de samenwerking binnen de Strategische Partnerschappen voor Samenspraak en Tegenspraak, en The Spindle (het innovatieprogramma van Partos), zijn plekken om de verschillende suggesties verder uit te werken.
 
►Lees over het Partos-trendrapport Civic Space: klik hier
►Lees over de Spindle Awards: klik hier
♦Bekijk de videoboodschap van Danny Sriskandarajah, secretaris-generaal van CIVICUS:

►Bron: Partos
 
♦DDB Journaal is met zomerreces, maar wilt u toch het filantropienieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op DDB Daily: elke dag om 12.00 uur het laatste nieuws in uw mailbox. Voor kosteloos abo: klik hier.
 
 
gerelateerde items