Toon alles (3)
Arjen Ketel, van

Bent u klaar voor de nalatenschappen in 2021?

10 december 2020, 06:00
Bent u klaar voor de nalatenschappen in 2021?
Bent u klaar voor de nalatenschappen in 2021?
Misschien denkt u ‘natuurlijk staat onze organisatie klaar om nalatenschappen te ontvangen’. Dat is goed, de verwachting uit het Legacy Monitor onderzoek is dat we in 2021 meer nalatenschappen met ook een hogere gemiddelde waarde ontvangen. Sommige organisaties zien nu al meer aangemelde begunstigingen. In 2020 zullen er rond de 10% meer mensen overlijden dan verwacht voor de Corona-epidemie en het kan niet anders dan dat dit verdeeld over 2020 en 2021 tot een toename van inkomsten uit nalatenschappen zal zorgen.

Wat ik echter hoop is dat u bij de titel hierboven ook denkt aan wat uw organisatie gaat doen rond communicatie en werving van nalatenschappen. Nalatenschappen zullen naar alle verwachting nog meer dan in de afgelopen jaren een grotere deel van de totale eigen fondsenwervingsinkomsten innemen. De trend is dat die begunstigingen over steeds meer sectoren en organisaties verdeeld gaan worden. Logisch dat steeds meer non-profits zich profileren op de nalatenschappenmarkt. Misschien las u al over het nieuwste initiatief van 50 Rotterdamse kunst- en Cultuurorganisaties. Zij startten vorige week de gezamenlijke nalatencampagne “Ik was hier 010” zijn gestart. Fris, Modern en direct. Wat deze organisaties heel goed begrepen hebben, is dat je mensen actief kan benaderen en dat organisaties zich moeten laten horen over geven via het testament.  

Dat Rotterdamse initiatief komt op een uitgelezen moment. Ouderen zijn nu meer dan ooit met testamenten en nalaten bezig. Nu de babyboomgeneratie de nalatenschappenarena betreedt, zijn er niet alleen meer ouderen dan ooit. De Legacy Monitor 2020 laat ook zien dat die babyboomers meer positief denken over goede doelen en over nalaten én dat nu in de Corona-situatie meer mensen besluiten een testament te maken of te herzien. De Legacy Monitor laat ook zien wat de grootste troef van non-profits is: betrek mensen bij je missie, maak hen relevant.

Alles wijst op hoe nodig het is om nu de communicatie en werving rond nalaten te intensiveren. En dat is nodig want we komen van ver. Waar nalaten nu al ruim 21% van de inkomsten levert, blijven de investeringen sterk achter. Van alle formatie voor communicatie en fondsenwerving was slechts 6% procent specifiek voor nalaten, het budget voor nalaten besloeg een nog kariger 3% van het totaal aan communicatie en fondsenwerving. 

En nu? Mijn advies is om budget naar voren te halen en waar mogelijk eerder te investeren in nalatenschappenwerving. Ik hoor verschillende geluiden uit de praktijk. Er zijn veel nieuwe organisaties die nalatenschappen inderdaad gaan prioriteren. Maar investeren in meer budget en formatie ligt vaak moeilijk. En soms komt zelfs bij de ‘oude rotten’ het vaste budget voor nalaten in de knel. Een fondsenwerver meldde me dat hij helaas gekort werd op zijn nalatenbudget voor volgend jaar omdat de organisatie door Corona met een tekort kampt. “Een geluk was nog dat de inkomsten uit nalatenschappen in 2020 nu al dubbel zo hoog waren als verwacht”. Trek zelf uw conclusie….

Gemengde geluiden dus aan het einde van dit uitzonderlijke jaar. Langzaam beginnen de eerste contouren voor 2021 zich te ontwaren. Mocht u met goede voornemens bezig zijn, dan heb ik hier wat suggesties voor uw lijstje:
  • Hebt u wervingsplannen, haal die naar voren, nu is de tijd om te investeren
  • Werk samen wissel informatie uit. Kijk om u heen, er zijn zoveel mooie voorbeelden
  • Inspireer uw collega’s en management. Dat voorkomt dat goede plannen sneuvelen

En ten slotte wil ik u ook uitnodigen, mede namens de 23 huidige deelnemende organisaties, om mee te gaan doen aan de Legacy Monitor 2021. Wilt u meer dan contouren, maar echt inzicht en data, dan is dit de unieke kans voor organisaties om goed onderbouwd te werken aan een verdere groei in nalatenschappen.

De Legacy Monitor het 7e jaar in met een nieuwe opzet. Alle onderzoeken zijn nu verdeeld over een tweejarige periode. Wel blijft Legacy Monitor jaarlijkse rapporteren op hoofdlijnen. Met deze opzet willen Legacy Foresight en Arjen van Ketel de deelnemersgroep van 23 verder laten groeien bij lagere kosten.  
Voor meer informatie over de Legacy Monitor en het snapshotreport 2020: zie www.legacyforesight.nl of arjen@arjenvanketel.nl
gerelateerde items