Bekkers directeur Centrum voor Filantropische Studies VU

23 december 2013, 13:53
Bekkers directeur Centrum voor Filantropische Studies VU
Bekkers directeur Centrum voor Filantropische Studies VU
Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam krijgt een nieuwe directeur. Vanaf 1 januari 2014 neemt René Bekkers deze taak over van de oprichter van het Centrum, Theo Schuyt. Schuyt blijft hoogleraar Filantropische Studies en Bekkers blijft bijzonder hoogleraar Sociale aspecten van prosociaal gedrag.

Bekkers neemt de leiding over van het onderzoek naar filantropie in Nederland, dat Schuyt in 1995 aan de Vrije Universiteit startte. Sindsdien verschijnt elke twee jaar ‘Geven in Nederland’, het macro‐economische overzicht van de bronnen en doelen van filantropie, gebaseerd op microdata over huishoudens, bedrijven en vermogensfondsen, en op aanvullende gegevens over loterijen en nalatenschappen. De overheid financiert het onderzoek. De volgende editie staat gepland voor 2015.

‘Trots’
Bekkers: ‘Ik ben er trots op dat ik dit onderzoek mag voortzetten. Het onderzoek laat de maatschappelijke betekenis van filantropie zien en is door de longitudinale opzet een wereldwijde zeldzaamheid. Daardoor is het ook wetenschappelijk van grote waarde.’

Europa
In de afgelopen jaren heeft het Centrum voor Filantropische Studies steeds meer onderzoek gedaan binnen Europa. In 2007 werd aan de VU ERNOP opgericht, het netwerk voor onderzoekers op het terrein van filantropie in Europa. ERNOP telt nu zo’n 100 leden in 20 landen. In 2011 publiceerde het Centrum ‘Giving in Evidence’, een onderzoek naar de private inkomsten van universiteiten en hogescholen in Europa. Momenteel leidt het Centrum onderzoek door een breed consortium in 29 landen in Europa naar particuliere fondsen voor wetenschap en innovatie. Ook deze internationale onderzoekslijn zet het Centrum voort in de komende jaren.

Theo Schuyt
Schuyt blijft de komende vier jaar voorzitter van ERNOP. Hij is sinds 2001 bijzonder hoogleraar en sinds 2006 houder van de vaste leerstoel Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Schuyt blijft actief betrokken bij Geven in Nederland en blijft verantwoordelijk voor het postacademische onderwijs Filantropische Studies.

Nieuw onderzoek in 2014
Bekkers is sinds 1 januari 2013 bijzonder hoogleraar Sociale aspecten van prosociaal gedrag, ondersteund door de Van der Gaag Stichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij was sinds 2001 bij Geven in Nederland betrokken, promoveerde in 2004 in de sociologie aan de Universiteit Utrecht en kwam in 2008 structureel aan de VU werken. Zijn wetenschappelijke onderzoek brengt met een combinatie van longitudinale enquêtes en experimenten de oorzaken en gevolgen van filantropisch gedrag in kaart. In 2014 start hij een tweejarig Europees onderzoek naar de invloed van deelname aan vrijwilligerswerk op vrijwilligers en hun omgeving.
gerelateerde items