Toon alles (3)

ANBI

8 april 2015, 09:49
Het ANBI keurmerk
Het ANBI keurmerk
Giftenaftrek geniet u als donateur indien u geeft aan een goed doel dat door de Belastingdienst is aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling' (kort: ANBI). De Belastingdienst betaalt dus onder voorwaarden mee aan uw schenkingen. Door gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst u na de aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om zelf meer over te houden of het voordeel mee te schenken aan de ANBI van uw voorkeur.

Voorwaarden ANBI
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:
1. De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
2. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
3. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
4. De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
5. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
6. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
7. De instelling heeft een actueel beleidsplan.
8. De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
9. Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
10. De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
11. De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

Culturele ANBI's
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen namelijk in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst: klik hier.
gerelateerde items