Aantal deelnemers Transparant Prijs stabiel

27 september 2007, 08:59


AMSTELVEEN (27 september) - Op woensdag 10 oktober wordt voor de vierde keer de Transparant Prijs bekendgemaakt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nederlandse charitatieve instelling die het meest inzichtelijke en onderscheidende publieksverslag presenteert. Er schreven dit jaar 173 instellingen in (tegen 168 in 2006), waarmee het aantal deelnemers lijkt te stabiliseren. Opvallend is echter het geringe enthousiasme van de vermogensfondsen en de no show van met name kleinere instellingen, die in het verleden wel hebben meegedaan.

 


De Transparant Prijs werd in 2004 gelanceerd door accountantsorganisatie PricewaterhouseCoopers in samenwerking met de Donateursvereniging. Doel van de prijs is door middel van ‘best-practice-sharing’ de kwaliteit van de verslaggeving door charitatieve instellingen te stimuleren. De Transparant Prijs bestaat uit een geldbedrag van €10.000 en een symbolische trofee. Vorig jaar was War Child Nederland de overall winnaar. En ook dit jaar behoort deze organisatie tot de genomineerden.

Met de aangekondigde opheffing van de Donateursvereniging wordt haar plaats nu ingenomen door de Stichting Civil Society, waarin de branchekoepels VFI, ISF en FIN en de beroepsvereniging NGF samenwerken.

 


Beoordelingscriteria vereenvoudigd

Vorige week maakte de beoordelingscommissie de namen van de genomineerden bekend. Uit deze voordrachten zal de hoofdjury o.l.v. Morris Tabaksblat op 1 oktober de winnaars aanwijzen: zowel per categorie, als de overall winnaar.

Bij de totstandkoming van de beoordelingscriteria van De Transparant Prijs 2007 stond vereenvoudiging en vermindering van de vragen centraal. In totaal vervielen 15 vragen en zijn 2 nieuwe vragen opgenomen. Per saldo een reductie van 13 vragen (min 19%).

Vorig jaar werd een jaarverslag beoordeeld op 10 beoordelingscriteria met in totaal 69 vragen. Dit jaar is de vragenset verminderd tot 56 vragen voor grote instellingen (inkomsten > €2,5 miljoen), 50 vragen voor middelgrote instellingen (inkomsten van €0,5 miljoen - €2,5 miljoen). Kleine instellingen (inkomsten < €0,5 miljoen) hebben een verlichte set van beoordelingscriteria met 39 vragen. Centraal in de beoordeling stond ook dit jaar het goed communiceren van de resultaten van de bestedingen.

 


Vermogensfondsen

PwC’s Martin Bauman, lid van de beoordelingscommissie en mede geestelijk vader van de Transparant Prijs, is blij met een lichte stijging van het aantal inschrijvingen. Teleurstelling is er echter over het uitblijvende enthousiasme van de vermogensfondsen, voor wie vorig een aparte categorie werd geïntroduceerd met een set eigen beoordelingscriteria. Bauman: “Er zit veel potentie in deze categorie. Wij hadden gehoopt dat er meer vermogensfondsen het goede voorbeeld van de trendsetters vorig jaar zouden volgen en dat deze fondsen wat meer uit hun schulp zouden kruipen, maar we zien dit jaar geen stijging van het aantal inschrijvingen. Ik had gehoopt dat de ‘kopgroep’ echt groter zou zijn. Voor de vele zeer kleine fondsengevende instellingen begrijp ik natuurlijk goed dat de drempel te hoog kan zijn.”

 


Te laat

De belangrijkste reden die voor niet-deelname wordt opgegeven, is volgens Bauman dat men het verslag niet op tijd af heeft. Daarover verbaast Bauman zich wel: “Aanmelding kon tot 1 juli. Als je het echter niet voor elkaar krijgt om binnen een periode van wel 6 maanden een verslag op te stellen, dan is dat uit oogpunt van accountability geen sterk punt. Het is ook wel een morele verplichting om op tijd verantwoording af te leggen. Ik zeg maar zo: als het Philips met haar vele deelnemingen lukt om het voor 1 april  te doen, waarom dan niet al die veel kleinere organisaties?”

 


Vraagtekens rond Jacobs

Bauman is zich bewust van de mogelijke vragen die er in de sector zijn over het jurylidmaatschap van Esther Jacobs, maar ontkent dat dit intern een punt van discussie is geweest. Rond de persoon van Jacobs en de wijze waarop de opheffing van de Donateursvereniging thans verloopt, bestaan veel vragen. Jacobs en haar bestuur wordt o.a. verweten dat zij onvoldoende transparant zijn geweest over een aantal financiële kwesties, waaronder een gift van Coins for Care aan de Donateursvereniging, twee organisaties waarvan Jacobs deel uitmaakte. Is het dan handig om Jacobs te handhaven in een jury die moet oordelen over de transparantie van anderen? Bauman: “Over de inhoudelijke rol van Esther Jacobs binnen de jury is geen discussie. Ik weet dat voorzitter Tabaksblat erop heeft aangedrongen dat er niet te veel verloop in een jaar zou zijn in de jury. Dit is een van de redenen waarom Esther Jacobs en ook Pim Mol ook dit jaar nog in de jury zitting hebben.”

 


Zalm gastspreker

Op 10 oktober maakt juryvoorzitter Morris Tabaksblat in aanwezigheid van besturen van tal van kleine en grote charitatieve instellingen de winnaar per categorie en de overall winnaar bekend. Tevens zal Tabaksblat ingaan op onder andere de ANBI-regelgeving, o.a. in relatie tot de beloning van toezichthouders, en naleving van de governance richtlijnen van de Code Wijffels.

Naast Tabaksblat behoort ook Gerrit Zalm, oud-minister van Financiën, tot de sprekers. Zalm, tegenwoordig parttime werkzaam voor o.a. DSB Bank, zal vanuit zijn ervaring ingaan op het belang van transparantie, goed bestuur en publiek onafhankelijk toezicht voor de charitatieve sector.

 


Genomineerden

De drie genomineerden per categorie zijn:

 


* Categorie I - Kleine instellingen (< €0,5 miljoen inkomsten):

Algemene Stichting Afrikaanse Projecten (A.S.A.P.), Stichting Connect International en Stichting Mama Alice

 


* Categorie II - Middelgrote instellingen (€0,5 miljoen - €2,5 miljoen inkomsten):

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, Net4kids en Stichting Christelijke Mediaprojecten /3xM

 


* Categorie III - Grote instellingen (> €2,5 miljoen inkomsten per jaar):

CliniClowns, Het Nederlandse Rode Kruis en War Child Nederland

 


* Categorie IV - Vermogensfondsen en overige instellingen:

Mondriaan Stichting, Oranje Fonds en Sluyterman van Loo

 De uitreiking van de Transparant Prijs vindt plaats op woensdag 10 oktober van 15.00 tot 17.30 uur in Madurodam te Den Haag. Aanmeldingen via Koen Jonker, persvoorlichter PricewaterhouseCoopers, tel. 020–568 5959 of e-mail: koen.jonker@nl.pwc.com.

 


Meer informatie treft u aan op www.transparantprijs.nl

gerelateerde items