SBF
Toon alles (1)

WRR gaat relatie sector-overheid onderzoeken

28 januari 2015, 04:00
WRR gaat relatie sector-overheid onderzoeken
WRR gaat relatie sector-overheid onderzoeken
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gaat op eigen initiatief de relatie tussen filantropiesector en overheid onderzoeken. Het onderzoek, dat officieel op 5 februari zal starten, vindt plaats tegen de achtergrond van ‘de schuivende panelen, nu de grenzen tussen het publieke en private domein steeds meer lijken te vervagen’, aldus WRR-voorzitter prof. André Knottnerus (foto) tijdens de nieuwjaarsreceptie van filantropiekoepel SBF afgelopen dinsdag in Nieuwspoort.

Knottnerus gaf aan dat het onderzoeksteam voor het opstellen van de definitieve onderzoeksvragen graag input van de sector zelf krijgt. Knottnerus: ‘Uw sector vertoont een grote dynamiek. Er zijn veel nieuwe spelers. Dat betekent nieuwe kansen, maar ook nieuwe valkuilen. Nu de panelen tussen publiek en privaat aan het schuiven zijn, doen zich belangrijke vragen voor: hoe ziet bijvoorbeeld de financieringsagenda eruit? Wordt het straks ‘wie betaalt, bepaalt?’

Uitgangspunten onderzoek
WRR-projectleider Marianne de Visser presenteerde tijdens de SBF-Nieuwjaarsreceptie de uitgangspunten van het onderzoek onder de werktitel ‘Het delicate spel tussen overheid en filantropie’. Het onderzoek vindt volgens haar plaats tegen de achtergrond van een terugtrekkende overheid, grote bezuinigingen en de opkomst van filantropie en ‘philothrocapitalism’ in Nederland. De vraag is volgens De Visser welke gevolgen dit heeft voor de relatie tussen filantropie en overheid. De Visser: ‘Wordt die relatie (meer) complementair, vervangend, remmend? En welke verstorende elementen treden hierbij mogelijk op? We willen daarom graag de kansen en risico’s in kaart brengen.’
Over de risico’s zei De Visser: ‘Die zitten op het vlak van de ongelijkheid en ondermijning van solidariteit. Wat kunnen burgers denken : filantropie doet het toch wel, dus waarom belasting betalen?’
gerelateerde items