Pleidooi voor doordachter werknemers-vrijwilligerswerk

21 mei 2019, 06:00
Stella Robeer: werknemersvrijwilligerswerk beter doordenken
Stella Robeer: werknemersvrijwilligerswerk beter doordenken
Hoe faciliteren bedrijven hun werknemers in het doen van vrijwilligerswerk? En wat kunnen bedrijven doen om te bereiken dat werknemersvrijwilligerswerk ook echt voordelen voor iedereen oplevert? Op die vragen richt Stella Robeer zich in haar masterscriptie Designing Effective Corporate Volunteering Programs.

Werknemersvrijwilligerswerk hoort een ‘win-win-win’situatie te zijn: goed voor non-profits, bedrijven en werknemers. Maar om het volledige potentieel uit werknemersvrijwilligerswerk te halen, zouden bedrijven hier meer aandacht aan moeten besteden en programma’s moeten opzetten, afhankelijk van het doel dat ze ermee willen bereiken. Doelen stellen en de voortgang bewaken zijn belangrijk voor bedrijven om daadwerkelijk de vruchten te pukken van werknemersvrijwilligerswerk. Een goede samenwerking met non-profits die ze willen ondersteunen, is daarbij onontbeerlijk.

1. Je staat op een verjaardagsfeestje en je moet in drie zinnen uitleggen waar je scriptie over gaat, wat zeg je dan?

In mijn afstudeeronderzoek over ‘corporate volunteering’ (werknemersvrijwilligerswerk) heb ik gekeken hoe bedrijven, als onderdeel van een breder mvo-beleid, hun werknemers faciliteren in het doen van vrijwilligerswerk. Bij uitstek wordt werknemersvrijwilligerswerk gezien als een ‘win-win-win’ situatie: goed voor het bedrijf, de werknemer, en natuurlijk de samenleving. Maar hoe zorg je als bedrijf ervoor dat werknemersvrijwilligerswerk ook echt voordelen voor iedereen oplevert? Op die vraag richt mijn onderzoek zich.

2. Wat is de belangrijkste conclusie of aanbeveling die je doet?

Onder het motto ‘iets is beter dan niets’ wordt veel gedaan zonder aandachtig te bekijken of aangeboden vrijwilligerswerk daadwerkelijk positieve resultaten oplevert. Wat betreft voordelen gaat het niet alleen om die voor de drie grote spelers (bedrijf, werknemer en maatschappelijke organisatie), maar juist ook om de uiteindelijke begunstigden van de liefdadigheid. Hoewel in theorie alle partijen profijt van werknemersvrijwilligerswerk zouden moeten hebben, valt er in de praktijk nog een hoop te halen. De resultaten van mijn onderzoek vormen een begin voor het beter begrijpen hoe succesvol werknemersvrijwilligerswerk eruitziet. Daarnaast zetten ze hopelijk aan tot verdere discussie over dergelijke programma’s.

3. Voor wie is deze scriptie interessant om te lezen?

Omdat mijn scriptie zich richt op het perspectief van het bedrijf, is deze vooral interessant voor individuen verantwoordelijk voor werknemersvrijwilligerswerk binnen hun bedrijf. Zij kunnen namelijk een beter beeld krijgen wat een programma rond deze vorm van vrijwilligerswerk te bieden heeft, maar ook hoe zij hier invulling aan kunnen geven op basis van wat de organisatie ermee wil bereiken. Tegelijkertijd kunnen ook non-profits en intermediairs die actief zijn op het gebied van werknemersvrijwilligerswerk, lessen halen uit mijn onderzoek. Werknemersvrijwilligerswerk rust op de samenwerkingen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Hierbij spelen maatschappelijke organisaties een cruciale rol: zij vertegenwoordigen de belangen van de samenleving en zorgen daarmee voor de nodige balans tussen sociaal en zakelijk.

4. Welke concrete aanbevelingen voor de praktijk zou je kunnen geven?

Werknemersvrijwilligerswerk heeft geweldig potentieel, maar is een investering voor zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties. Om succesvol te zijn is het belangrijk om te blijven nadenken waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en of er andere opties zijn die wellicht beter aansluiten. Mijn advies: ga met elkaar in gesprek, want met elkaar bereik je het meeste.
 
MSc International Management/CEMS
Rotterdam School of Management, Erasmus University
Coach: Prof. dr. L. C. P. M. Meijs
Co-reader: Prof. dr. A. J. J. A. Maas
Jaar: 2019
 
gerelateerde items