Toon alles (2)
Edwin Venema

Wat is Civil Power?

3 augustus 2018, 00:00
Van den Tweel: 'Civil Power wordt een jaarlijkse 'krachtmeter' van onze burgerinitiatieven.'
Van den Tweel: 'Civil Power wordt een jaarlijkse 'krachtmeter' van onze burgerinitiatieven.'
Op 22 november vindt in De Balie in Amsterdam de piloteditie plaats van Civil Power. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten, is op persoonlijke titel voorzitter van de programmacommissie en vertelt over het wat, hoe en waarom van 'Civil Power'. En waarom beslissers in onze sector de 22november vast in hun balboekje moeten noteren.   
 
Kun je kort uitleggen: wat is ‘Civil Power’? 
Marc van den Tweel: ‘Civil Power’ wordt een jaarlijkse 'krachtmeter' van onze burgerinitiatieven die we met gasten van binnen en buiten het 'Land van Goed Doen' - en met de deelnemers in De Balie bespreken. Het is een mini-congres waarin we even los proberen te komen van de vorm waarin ‘goed doen’ is gegoten en we proberen over de traditionele silo’s, zoals goede doelen, vermogensfondsen en particuliere initiatieven heen te kijken naar andere actoren in de samenleving die ook gecommitteerd zijn om deze wereld beter te maken: bedrijven, wetenschappers en overheid bijvoorbeeld. Veel problemen die burgers op eigen initiatief proberen op te lossen zijn te groot en te complex om dat uitsluitend vanuit de eigen organisatie te doen. Voor maatschappelijke impact is samenwerking - met elkaar, maar ook met de genoemde actoren - een must. Filantropie moet onderdeel uitmaken van een 'golden triangle' (met bedrijven en overheid) of noem het voor mijn part een 'platina vierkant' (bedrijven, overheid, wetenschap en filantropie). Maar dat valt nog niet mee. We kennen elkaar vaak nog zo slecht. Daarover sectorbreed de dialoog opstarten (is ‘trioloog’ een woord?): dat is wat we op 22 november gaan doen. Daarvoor en daarna zal De Dikke Blauwe alles wat samenhangt met ‘civil power’ blijvend agenderen en becommentariëren.’
 
Op wie richt Civil Power zich?
Marc van den Tweel:‘In De Balie in Amsterdam is ruimte voor ongeveer 200 beslissers uit de wereld van het maatschappelijke initiatief, overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Concreet: directeuren en leden van RvT’s van goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, kerken en fondsenwervende non profits in sport, cultuur, zorg, welzijn, onderwijs en wetenschap. Verder dus ook ook major donors en venture philanthropists en onze ‘stakeholders’: politici, beleidsmakers bij de overheid, (social) entrepreneurs, wetenschappers en journalisten.’

Hoe ziet het programma eruit?
Marc van den Tweel: 'Het wordt in elk geval een heel afwisselend programma met een inspirerende key note, interviews, een journalisten-panel, de bekendmaking van de DDB100 en de resultaten van De Civil Power Barometer. Ons staat een programma voor ogen dat wel een beetje mag schuren: geen gelikt congres-gedoe. Daar nodigt de non-nonsense locatie ook helemaal niet toe uit. En laat aan dagvoorzitter Jeroen Smit maar over om de deelnemers uit hun silo’s te trekken en over de heg te laten kijken.’
 
Dialogen in een debatcentrum?
Marc van den Tweel: ‘Die ironie is goed begrepen. Als je verbinding zoekt, moet je eerst beginnen met vragen stellen en goed luisteren. Er wordt al genoeg geroeptoeterd in en buiten onze sector met veel lange tenen. Er wordt wel gezegd dat Nederland een echt ‘filantropisch land’ is. We geven graag aan goede doelen en we richten ze minstens zo graag op. Er zijn er tienduizenden: van groot en professioneel tot eenmans-liefdewerk-oud-papier. In onze levendige civil society barst het van de private maatschappelijke energie, maar lieve hemel wat een confettibom… 'Het Land van Goed Doen' lijkt een gigantische archipel van heel veel goede bedoelingen. Maar leiden die ook ergens toe? Dat is een gevoelige vraag, vooral als goeddoeners het vermoeden krijgen dat iemand hun hobby wil afpakken. Dus als je dit soort vragen ‘braaf’ wilt noemen, be my guest.’
 
Hoe kun je je aanmelden voor Civil Power?
Marc van den Tweel: ‘We vinden het belangrijk dat de leiders en bewegers in onze sector in de zaal zitten. Dat betekent dat wij mensen persoonlijk gaan uitnodigen: rechtstreeks, maar ook met partners en koepelorganisaties, waarmee we nu in gesprek zijn. We vragen daarbij overigens wel om een bijdrage in de kosten van het programma van 200 euro, waarin ook de lustrumeditie van de Dikke Blauwe Jaargids - nummer 5 alweer en opnieuw 600 pagina’s gestolde civil power - is inbegrepen. Belangstellenden zich ook online aanmelden. 
 

 
 
gerelateerde items