Toon alles (2)

Hoe sterk zijn we? Doe mee met de Civil Power Barometer!

7 september 2018, 08:30
Hoe sterk of zwak is onze Civil Power volgens u?
Hoe sterk of zwak is onze Civil Power volgens u?
De waarde van ‘goed doen’ is moeilijk uit te drukken. In economische cijfers is dat al een hachelijke zaak (Geven in Nederland komt op zo’n 6 miljard euro jaarlijks): dat is output. Maar de waarde voor de samenleving als het gaat op het helpen oplossen van maatschappelijke noden - de impact - is zo mogelijk nog complexer. Hoe beoordelen we die waarde zelf? De Dikke Blauwe introduceert de Civil Power Barometer. We nodigen influentials en leiders uit de sector om deel te nemen aan onze online enquête met vragen en (pittige) stellingen. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens Civil Power, het live event op 22 november in De Balie in Amsterdam o.l.v. Jeroen Smit.    
 
De stoottroepen van onze civil society
Ons denken over bezit en persoonlijke rijkdom begint te kantelen. Is het de tijdgeest? In elk geval bittere noodzaak: de uitputting van onze planeet en de groter wordende kloof tussen arm en rijk doen ons beseffen dat we bestaande systemen en arrangementen fundamenteel moeten veranderen voor een humane toekomst. De inbreng van maatschappelijk actieve burgers voor zo’n systeemverandering wordt steeds belangrijker. Hun goede doelen, vermogensfondsen, ngo’s en social enterprises vormen de stoottroepen van onze civil society. Overheden en for profits realiseren zich in toenemende mate dat zij die ‘civil power’ - uitgedrukt in kennis, draagvlak, tijd en geld - nodig hebben om complexe ketenvraagstukken (armoede, klimaat, migratie, eenzaamheid) te helpen oplossen in wat ook wel de ‘gouden driehoek’ wordt genoemd. 
 
Geen harde feiten
Hoe sterk, of zwak is onze ‘civil power’? Wie daarvoor exacte uitkomsten of een sluitende meetmethode verwacht, moeten we hier gelijk teleurstellen. Is het al een hachelijke operatie om met harde feiten te komen, zoals aantallen goede doelen, aantallen vrijwilligers en de tweejaarlijkse output van Geven in Nederland (een kleine €6 miljard), laat staan dat we hier met een in marmer gebeiteld cijfer komen voor de ultradynamische pot maatschappelijke spaghetti die we ‘civil society’ noemen…
 
Niet de boot, maar de vloot
Wat natuurlijk wel mogelijk is: de leiders, influentials en bewoners van ons Land van Goed Doen vragen naar hun mening over onze civil power. Daaruit kunnen we een ‘educated guess’ destilleren. Zo’n methodologisch onverantwoorde steekproef ligt voor de hand omdat De Dikke Blauwe die al enige jaren samenstelt in de vorm van een ranglijst: de DDB100. 
Zoals een goede verkiezing betaamt is daarover altijd gedoe: hoe objectief is die lijst? Het korte antwoord daarop is: niet. Een tegenvraag is: hoe objectief zijn de Libris Literatuurprijs of de Oscars? Gaat het bij die lijsten niet, net zoals bij de DDB100, om een overzicht van het beste wat een sector, beroepsgroep of land te bieden heeft? Zoals een beroemde admiraal ooit zei: ‘Het gaat niet om de boot, maar om de vloot.’
 
Doe mee!
Bent u actief in Het Land van Goed Doen: als professional, als vrijwilliger, als directeur, toezichthouder of medewerker, fondsgevend, fondsvragend… Doe dan mee aan onze online enquête en beoordeel onze huidige ‘civil power’. Uw antwoorden zullen worden geanonimiseerd.

De resultaten van onze enquête drukken we per set van vragen uit in deel-barometers.

Voor het eindoordeel over onze civil power in 2019 hanteren we onze hoofdbarometer. 
 
 

►Wilt u meer weten over "Civil Power", het live event dat op 22 novemer 2018 wordt gehouden in De Balie in Amsterdam, o.l.v. dagvoorziter-journalist Jeroen Smit? Klik hier.
►Voor aanmelding Civil Power: klik hier.
 

Vragenlijst Civil Power Barometer 2019

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan onze online vragenlijst ‘Civil Power Barometer 2019’. De vragen zijn, zoals gebruikelijk bij De Dikke Blauwe, kruidig geformuleerd en nodigen vast uit tot discussie… De uitkomsten en uw geanonimiseerde opmerkingen zullen worden gebruikt voor de pilot-editie van "Civil Power": het live event op 22 november in De Balie in Amsterdam o.l.v. Jeroen Smit. Verwerking en interpretatie van de gegevens komen volledig voor rekening van de hoofdredactie van De Dikke Blauwe. Het begrip ‘civil society-organisaties’ wordt hier gebruikt in de betekenis van: private organisaties (niet-overheid, niet-for profits) die zich (mede of in hoofdzaak) inzetten voor een goed of maatschappelijk/cultureel doel, ongeacht hun aard (fondsgevend, fondswervend, hybride), en ongeacht hun professionaliteit, organisatiegraad of financieel vermogen.
1. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Nederland beschikt over een actieve en levendige civil society, maar dat is in de praktijk vooral een leuke hobbytuin van hoogopgeleide en welgestelde burgers.’
Ik wil dit graag toelichten:
2a. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Voor het helpen oplossen van grote, complexe maatschappelijke problemen zijn burgers en civil society-organisaties voor overheid en bedrijfsleven onmisbare partners.’
Ik wil dit graag toelichten:
2b. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Activiteiten van burgers en civil society-organisaties worden door overheden en bedrijven gezien als amateuristisch getuttemerul in de marge van het grote geld en de echte macht.’
Ik wil dit graag toelichten:
3. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Het huidige kabinet heeft geen visie op het belang en de rol van onze civil society en wordt vooral gedreven door electoraal pragmatisme en een krimpend huishoudboekje.'
Ik wil dit graag toelichten:
4. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Civil society-organisaties zijn vaak slapende reuzen en maken nog te weinig gebruik van de electorale potentie van hun achterban aan Haagse beleidstafels.'
Ik wil dit graag toelichten:
5. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Meer samenwerken met overheden en bedrijven leidt er toe dat civil society-organisaties gaan lijken op ofwel een overheidsinstelling ofwel op een bedrijf. Beide zijn dodelijk voor de eigen identiteit.'
Ik wil dit graag toelichten:
6. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘MVO van bedrijven is uiteindelijk toch een doorzichtige maatschappelijke schaamlap en een verdienmodel om de consumenten en de aandeelhouders tevreden te houden.’
Ik wil dit graag toelichten:
7. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Hybride organisaties zijn eigenlijk organisaties die niet kunnen kiezen.’
Ik wil dit graag toelichten:
8. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Voor de meeste civil society-organisaties is er (nog) onvoldoende focus op de maatschappelijke impact van hun activiteiten.’
Ik wil dit graag toelichten:
8. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Civil society-organisaties en hun bestuurders hebben de neiging om zichzelf in stand te willen houden.’
Ik wil dit graag toelichten:
9. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: 'Burgers en civil society-organisaties zijn te veel op de (beperkte) eigen doelstelling gericht en niet van nature geneigd om met overheden en/of bedrijven samenwerkingen aan te gaan.'
Ik wil dit graag toelichten:
10. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Ontzuiling in Het Land van Goed Doen leidt ertoe dat ook het traditionele/historische draagvlak wegvalt en dat vormt een bedreiging voor het voortbestaan van veel civil society-organisaties.’
Ik wil dit graag toelichten:
11. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Elke civil society-organisatie zou principieel moeten streven naar systeemoplossingen.’
Ik wil dit graag toelichten:
12. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Goed doen en ondernemerschap zijn niet met elkaar te combineren. Ondernemerschap corrumpeert uiteindelijk de ideologische doelstellingen.’
Ik wil dit graag toelichten:
13. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Fondsenwervende organisaties zijn in het algemeen te veel gericht op marketing en te weinig op het volvoeren van hun missie.'
Ik wil dit graag toelichten:
14. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Vermogensfondsen zijn in het algemeen te weinig zichtbaar en maken onvoldoende gebruik van hun onafhankelijke vermogens om maatschappelijk risico-kapitaal in te zetten.’
Ik wil dit graag toelichten:
15. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Geven in stilte is onderdeel van onze cultuur: dat moet zo blijven. Wij willen hier geen Amerikaanse toestanden.’
Ik wil dit graag toelichten:
16. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘De Millennial-generatie en jonger hebben een wezenlijk ander maatschappelijk engagement dan de (post)babyboomers.’
Ik wil dit graag toelichten:
17. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Goed doen is het nieuwe rijk zijn.’
Ik wil dit graag toelichten:
18. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Jullie kunnen nog zoveel suggestieve vragen stellen, maar onze civil power is nu en voor 2019 gewoon heel sterk.’
Ik wil dit graag toelichten:
19. Hoe beoordeelt u de volgende stelling: ‘Laat de civil society en filantropie nou gewoon lekker met rust en laat ze hun ding doen zonder al dat civil power-gedoe.’
Ik wil dit graag toelichten:
20. Bent u bereid om op 22 november met andere leiders uit de civil society te komen kennismaken en praten over onze Civil Power in De Balie in Amsterdam onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Smit?Ik wil dit graag toelichten:
21. En dan wil ik tot slot nog een of meerdere suggesties doen voor Civil Power 2018 op 22 november:

 
gerelateerde items