Toon alles (1)

Hoe sterk zijn we? De Civil Power Barometer

7 september 2018, 08:30
Hoe sterk of zwak is onze Civil Power volgens u?
Hoe sterk of zwak is onze Civil Power volgens u?
De waarde van ‘goed doen’ is moeilijk uit te drukken. In economische cijfers is dat al een hachelijke zaak (Geven in Nederland komt op zo’n 6 miljard euro jaarlijks): dat is output. Maar de waarde voor de samenleving als het gaat op het helpen oplossen van maatschappelijke noden - de impact - is zo mogelijk nog complexer. Hoe beoordelen we die waarde zelf? De Dikke Blauwe introduceert de Civil Power Barometer. We nodigden influentials en leiders uit de sector uit deel te nemen aan onze online enquête met pittige stellingen. De belangrijkste uitkomsten worden gepresenteerd tijdens Civil Power, het live event op 22 november in De Balie in Amsterdam o.l.v. Jeroen Smit. De volledige uitslag staat in de nieuwe jaargids: De Dikke Blauwe5.    
 
De stoottroepen van onze civil society
Ons denken over bezit en persoonlijke rijkdom begint te kantelen. Is het de tijdgeest? In elk geval bittere noodzaak: de uitputting van onze planeet en de groter wordende kloof tussen arm en rijk doen ons beseffen dat we bestaande systemen en arrangementen fundamenteel moeten veranderen voor een humane toekomst. De inbreng van maatschappelijk actieve burgers voor zo’n systeemverandering wordt steeds belangrijker. Hun goede doelen, vermogensfondsen, ngo’s en social enterprises vormen de stoottroepen van onze civil society. Overheden en for profits realiseren zich in toenemende mate dat zij die ‘civil power’ - uitgedrukt in kennis, draagvlak, tijd en geld - nodig hebben om complexe ketenvraagstukken (armoede, klimaat, migratie, eenzaamheid) te helpen oplossen in wat ook wel de ‘gouden driehoek’ wordt genoemd. 
 
Geen harde feiten
Hoe sterk, of zwak is onze ‘civil power’? Wie daarvoor exacte uitkomsten of een sluitende meetmethode verwacht, moeten we hier gelijk teleurstellen. Is het al een hachelijke operatie om met harde feiten te komen, zoals aantallen goede doelen, aantallen vrijwilligers en de tweejaarlijkse output van Geven in Nederland (een kleine €6 miljard), laat staan dat we hier met een in marmer gebeiteld cijfer komen voor de ultradynamische pot maatschappelijke spaghetti die we ‘civil society’ noemen…
 
Zonnebrandcrème of paraplu?
Wie een exact getal verwacht, moeten we hier gelijk teleurstellen. Is het al een hachelijke operatie om met harde feiten te komen, zoals aantallen goede doelen, aantallen vrijwilligers en de tweejaarlijkse output van Geven in Nederland (een kleine €6 miljard), laat staan dat we hier met een in marmer gebeiteld cijfer komen voor de ultra dynamische pot maatschappelijke spaghetti die we ‘civil society’ noemen… Wat natuurlijk wel mogelijk is: leiders, influentials en bewoners van ons Land van Goed Doen, vragen naar hun mening over onze civil power. Daaruit kunnen we een ‘educated guess’ destilleren. Zoals een barometer werkt: wordt het weer voor zonnebrandcrème, is het twijfelachtig, of moeten we de paraplu meenemen?
 
Gekruide stellingen
Om daar een beeld bij te krijgen, nodigden we de lezers van De Dikke Blauwe, overwegend influentials en leiders uit de brede filantropiesector, uit om deel te nemen aan onze online enquête met een twintigtal gekruide stellingen. We probeerden u daarmee uit de tent te lokken. Nou dat is gelukt: op sluitingsdatum 1 oktober hadden wij 132 volledig ingevulde formulieren na een oproep tot (anonieme) deelname in de DDB-media. Voor alle stellingen waren er vier keuzemogelijkheden: helemaal mee eens, mee eens, mee oneens en helemaal mee oneens. Door deze mogelijkheden waren we in staat om de ‘beweging’ in ‘eens’ en ‘oneens’ beter te duiden. De toelichtingen van respondenten op elke vraag hebben wij gebruikt om de uitkomsten per vraag beter te kunnen interpreteren. Dat gaf direct veel diepte en context, naast de constatering van veel respondenten
dat onze stellingen wel erg ‘suggestief’, ‘te kort door de bocht’ of ‘zwartwit’ waren. Dat was ook precies de bedoeling: no pressure, no diamonds… Verder bouwden we enkele ‘controle-stellingen’ in: over dezelfde onderwerpen, maar vanuit een andere invalshoek. Om te zien hoe consistent de respons was of om respons te laten verdiepen. 
 
De highlights van de eerste Civil Power Barometer worden gepresenteerd tijdens Civil Power, het live event op 22 november 2018 in De Balie in Amsterdam o.l.v. Jeroen Smit; de volledige uitkomsten en ons commentaar vindt u in de lustrumeditie van De Dikke Blauwe: De Dikke Blauwe 5. 

►Wilt u meer weten over "Civil Power", het live event dat op 22 novemer 2018 wordt gehouden in De Balie in Amsterdam, o.l.v. dagvoorziter-journalist Jeroen Smit? Klik hier.
►Voor aanmelding Civil Power: klik hier.
 

DE INZENDING VOOR DE BAROMETER SLOOT OP 1 OKTOBER
UITKOMSTEN KUNT U LEZEN IN DDB5 OF HOREN TIJDENS CIVIL POWER OP 22 NOVEMBER IN DE BALIE IN AMSTERDAM.
gerelateerde items