Scriptie: Wat drijft de Nederlandse major donor?

7 mei 2019, 14:00
Lieke van 't Veer: Wat drijft de Nederlandse major donor?
Lieke van 't Veer: Wat drijft de Nederlandse major donor?
Wie zijn de Nederlandse major donors en wat drijft hen? Welke uitdagingen zien zij en welke actie ondernemen zij? Die vragen komen diepgaand aan de orde in de master thesis van Lieke van ’t Veer An exploration of the philanthropic engagement of Dutch major donors.

Het gedrag van major donors bleek te verklaren met 4 dimensies: gedrag, proces, strategie en perceptie. Hierbij is er een verband tussen de aanleiding van filantropisch gedrag, motivatie, manier van geven en strategie. Dit verband leidde tot de identificatie van vier typen filantropen: de dynast, de visionair, de investeerder en de patroon. Deze types hebben verschillende filantropische strategieën. Alhoewel de filantropen een zekere strategie presenteren en met name visionairs en investeerders erg gefocust en strategisch te werk gaan, kan niet gezegd worden dat alle vermogenden heel erg effectief te werk gaan. Een goed gevoel met een doel of thema staat voorop. Het geven door een stichting biedt vermogende gevers een grotere mate van controle over hun geefgedrag. Voor fondsenwervers en dienstverleners als Capital Support biedt de scriptie inzicht in de beweegredenen, de uitdagingen en de acties van deze specifieke doelgroep waardoor werving en acquisitie gerichter plaats kan vinden.

1. Je staat op een verjaardagsfeestje en je moet in drie zinnen uitleggen waar je scriptie over gaat, wat zeg je dan?

Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de filantropische betrokkenheid van vermogende Nederlanders. Ik heb de giving journey van filantropen onderzocht: hoe en waarom geven zij en hoe hebben zij hun geefgedrag vormgegeven? Ik heb interviews gehouden met vermogende Nederlanders en gefocust op personen die een stichting hebben opgericht. In mijn onderzoek presenteer ik vier typologieën van vermogende filantropen: de dynast, de visionair, de investeerder en de patroon. Deze types verschillen in hun beweegredenen, ‘geefstrategieën' en visies op filantropie.

2. Wat is de belangrijkste conclusie of aanbeveling die je doet?

Filantropie is voor alle respondenten anders, het is heel erg persoonlijk. Ondanks deze persoonlijke nuances, is het mogelijk om major donor typologieën te onderscheiden. Deze types vragen om een andere benadering vanuit fondsenwervers en intermediairs. De dynast geeft om bij te dragen aan de maatschappij, maar wil ook zijn familie betrekken en een familietraditie van filantropie doorgeven. De investeerder zoekt naar effectiviteit en transparantie en is zeer kritisch ten opzichte van goede doelen. Uit mijn onderzoek blijkt ook dat een gebrek aan persoonlijke aandacht vanuit goede doelen de acties van filantropen beïnvloedt. Dit deed sommigen bijvoorbeeld beslissen om een eigen stichting op te richten. Het persoonlijk netwerk van filantropen is hun belangrijkste bron van hulp, hierbij geeft filantropie hun toegang tot informele ‘ filantropienetwerken’. Doordat zij beginnen met geven, ontmoeten zij gelijkgestemden.

3. Voor wie is deze scriptie interessant om te lezen?

De scriptie is het meest interessant voor fondsenwervers die zich richten op major donors en filantropiespecialisten die werken bij financiële instellingen of adviesbureaus. Voor mijn scriptie heb ik samengewerkt met Capital Support (Family Office & Charity Office), zij begeleiden en ondersteunen filantropen en besturen van fondsen, voor wie de bevindingen waardevol zijn. Verder denk ik dat het ook interessant is voor filantropen zelf, ik ben benieuwd of zij zich in mijn resultaten herkennen.

4. Welke concrete aanbevelingen voor de praktijk zou je kunnen geven?

Een persoonlijke, op maat gemaakte benadering vanuit goede doelen en dienstverleners kan het verschil maken in de relatie met een grote gever. De vier major donor profielen uit mijn onderzoek kunnen fondsenwervers en andere professionals helpen om major donors beter te begrijpen, te benaderen en met hen samen te werken. De aard van deze samenwerking verschilt per type, maar bij elk type is de persoonlijke dimensie van geven aanwezig en vooral dat dient niet vergeten te worden.

MSc Global Business & Sustainability
Rotterdam School of Management Erasmus University
Coach: Dr. Lonneke Roza
Co-reader: Prof. Lucas Meijs
15 August 2018 
 
Reageren? Mail ons, of reageer via TwitterFacebook of Linkedin.
 
gerelateerde items