Toon alles (2)

Vier typen filantropen

10 september 2014, 04:00
Vier typen filantropen
Vier typen filantropen
De onderzoekers onderscheiden vier typen filantropen: de geefondernemer, de geefmanager, de geefgids en de geefconsument. Ze verschillen naar doelgerichtheid en beheersingsgerichtheid. Volgens de onderzoekers biedt het onderscheid filantropen de mogelijkheid zich te positioneren in heden en toekomst. Tegelijkertijd biedt het een handvat voor een gesprek onder filantropen over wat er is bereikt, hoe dat is gedaan en hoe ze willen voortgaan op de lange weg van de filantropie.

De geefondernemer heeft een duidelijke visie op het doel en zet zich daar met inzet en bevlogenheid voor in. De ondernemer zit aan het stuur en geeft richting aan de geefactiviteiten. De betrokkenheid is persoonlijk en intensief. De kennis over de dagelijkse gang van zaken, behaalde successen en teleurstellingen en de verder weg gelegen effecten van het geefgedrag is groot.

De geefmanager onderscheidt zich van de geefondernemer door een grotere mate van afstand – veelal ingegeven door de omvang van de projecten en de schaal van de geefactiviteiten. De geefmanager houdt meer van een afstand toezicht op het verloop van de dagelijkse activiteiten die zijn overgedragen aan een professioneel opererende organisatie, zoals een family office of een eigen stichting. Het zicht op de uitvoering blijft groot, maar de persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid bij elk project zijn beduidend minder dan in het geval van de geefondernemer.

Net als de geefondernemer onderscheidt de geefgids zich juist wel door een hoge mate van betrokkenheid bij de doelstellingen en de bijdrage aan een betere wereld. Het gaat vaak om bevlogen vermogenden die overtuigd zijn van de mogelijkheid en het nut van hun concrete bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk. Anders dan de ondernemer neemt de gids echter afstand als het gaat om sturing geven aan de operationele uitvoering van de doelstelling.

De geefconsument weet dat hij met zijn vermogen concreet kan bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, maar doet dat op een wat meer teruggetrokken wijze. Hij of zij staat open voor een keur aan mogelijkheden die van buitenaf worden aangedragen en laat de uitvoering eveneens over aan de ontvanger.
gerelateerde items