VFI wil

12 juli 2010, 08:59
AMSTELVEEN (12 juli) - De VFI betreurt het dat goede doelen worden geconfronteerd met twee verschillende salarisnormen. Dat liet de brancheorganisatie vorige week in een persbericht weten naar aanleiding van krantenpublicaties over het salaris van Rode Kruis-directeur Cees Breederveld (foto) en de beslissing van de minister van buitenlandse zaken om voor alle subsidieontvangende organisaties de zogenoemde DG-norm (het maximum salaris voor directeuren-generaal) te hanteren.

De VFI stelt in haar verklaring: "De Commissie Wijffels heeft immers in 2005, in opdracht van VFI, een Code Goed Bestuur voor goede doelen opgesteld, op basis waarvan een salarisregeling voor directeuren is gemaakt. Deze regeling is zorgvuldig tot stand gekomen, rekening houdend met relevante criteria voor de goededoelensector, zoals bijvoorbeeld het feit dat veel organisaties overheidssubsidie ontvangen. Ook houdt de VFI-regeling rekening met de grote verschillen tussen goede doelen in omvang en complexiteit. Alle VFI-lidorganisaties dienen zich te houden aan deze regeling. VFI gaat haar salarisregeling dit jaar evalueren en zonodig bijstellen."

Niet wenselijk
De VFI stelt verder: "Dat er voor ontwikkelingshulporganisaties die subsidie ontvangen een andere norm bestaat dan voor andere goede doelen is niet wenselijk. VFI wil dat haar salarisregeling ook door de overheid wordt geaccepteerd als de salarisnorm voor goede doelen. Hierover zal VFI in overleg treden met het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere subsidieverstrekkende ministeries."

"Ontsnappingsclausules"
De kwestie van de normen voor de directiesalarissen werd vorige week weer actueel door vragen van SP-kamerlid Wouter Irrgang en een artikel in de Volkskrant. De SP wil dat er een einde wordt gemaakt aan "ontsnappingsclausules" voor directeuren van gesubsidieerde goede doelen die meer willen verdienen dan 121.000 euro (de zogenoemde DG-norm, red.). De partij wilde naar aanleiding van het directeurssalaris bij het Nederlandse Rode Kruis opheldering van minister Verhagen (demissionair minister van Buitenlandse Zaken) en eiste strengere regels.

Boven de norm
Directeur Cees Breederveld van het Rode Kruis verdiende vorig jaar door allerlei toeslagen meer dan 200.000 euro. Zijn brutosalaris bedroeg 141.828 euro, waarmee hij nog altijd boven de zogeheten DG-norm zat. De DG-norm (121.000 euro) geldt voor organisaties die subsidie willen ontvangen van Buitenlandse Zaken en gaat ervan uit dat een directeur niet meer mag verdienen dan een directeur-generaal bij de rijksoverheid.

Verlagen
Het Rode Kruis liet vorige week al weten dat zij het salaris van haar directeur al eerder wilde verlagen (met ingang van 2011) om aan de DG-norm te voldoen en om te voorkomen dat op de subsidie gekort zal worden. Het Rode Kruis hoopt in de periode 2011-2015 in totaal 30 miljoen euro van Buitenlandse Zaken te krijgen voor twee projecten. Vorige week liep een belangrijke deadline af en moesten de organisaties die in aanmerking wilden komen voor subsidie hun plannen toelichten.

Appels en peren
Bestuur en organisatie van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) verklaarden in een statement op de website " onaangenaam getroffen (te zijn) door enkele recente publicaties over het salaris van directeur Cees Breederveld. In deze artikelen, onder meer in de Volkskrant en de Telegraaf, staan onjuistheden, te snelle conclusies van enkele politici en worden bovendien appels met peren vergeleken.

Discrepantie
Het NRK benadrukt in haar verklaring dat zij een "volledig particuliere organisatie" is, "waarvan een aantal maatschappelijke activiteiten door overheden worden gesubsidieerd". Tevens wijst zij op de discrepantie in normering met de bestaande Code Wijffels, waaraan de organisatie zich altijd heeft geconformeerd. In deze Code Wijffels "wordt o.m. rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de omvang van de organisatie, de complexiteit van de dienstverlening etc. Het NRK valt in de 'zwaarste' categorie van goede doelen waarbij door de VFI een maximaal bruto jaarsalaris is vastgesteld van € 154.174,-. Dit bedrag is exclusief sociale lasten, pensioenpremie en overige vergoedingen en kosten. Breederveld heeft zich vanaf zijn aantreden in 2005 hier steeds aan geconformeerd."

In overeenstemming
Toen duidelijk werd dat voor subisidieontvangende goede doelen de zogenoemde DG-norm zou worden gehanteerd, besloot het NRK naar eigen zeggen zich met ingang van 2011 ook aan deze norm te conformeren: "De internationale hulp is een belangrijk (ruim 40%) onderdeel van het werk van het NRK, maar zeker niet het enige. Toen het nieuw geïntroduceerde criterium voor dit onderdeel van het NRK-werk zichtbaar werd, is in overleg tussen Bestuur en Directie van het NRK besloten het directiesalaris hiermee in overeenstemming te brengen, met ingang van de start van het MFS II programma, 1 januari 2011. Vanuit de overtuiging dat het belang van de internationale projecten van het NRK niet in verhouding staan tot een persoonlijk financieel offer."

gerelateerde items