VFI: verslechterde geefklimaat 'zorgelijk'

17 juli 2008, 08:59
De daling van het donateursvertrouwen zet door. En de Nederlanders is minder positief over de manier waarop goede doelen hun bestedingen rapporteren. Dat zijn de twee belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken naar aanleiding van de junimeting van het Nederlandse Donateurspanel. Wacht de filantropische sector een heuse recessie? FM vroeg het aan Gosse Bosma, directeur van de koepel van landelijk wervende fondsen VFI.


Het is duidelijk dat de junimeting van het Nationale Donateurspanel de sector weinig aanleiding tot juichen geeft. "De beweging is negatief," zegt Gosse Bosma. "Dat is op zichzelf zorgelijk. Verklaringen? De verslechtering van het geeklimaat heeft ongetwijfeld te maken met het minder rooskleurige economische klimaat. Het consumentenvertrouwen staat er slecht voor. Ook het feit dat de actie voor Birma zeer moeizaam is verlopen kan hebben bijgedragen aan een negatieve stemming. Overigens sporen de resultaten met betrekking tot geefklimaat en geefbereidheid niet helemaal met elkaar. Er is meer duidelijkheid over het verband nodig."

 


Veel somberheid dus. Een klein lichtpuntje ziet Bosma echter ook: "De ‘eigen geefbereidheid', een belangrijke indicator, blijft overeind. Dat moeten we niet vergeten."

 


Een ander opvallend gegeven uit de junimeting is de matige waardering voor de communicatie van bestedingen door goede doelen. Slechts 40% van de respondenten deelt een voldoende uit. Een aanzienlijke terugval. "De beoordelingen van communicatie en informatie blijft lastig," zegt Bosma. "De inspanningen zijn groter dan ooit, maar de beleving daarvan blijft achter. Goede doelen maken - conform diverse spelregels - uitgebreide jaarverslagen. Maar het publiek wil anders geinformeerd worden; krant en televisie lijken onmisbaar. Deze kanalen zullen we beter moeten gebruiken."

 


Hoe zit het met de ook door de onderzoekers van het Nederlandse Donateurspanel geconstateerde irritatie over wervingsmethoden? Bosma: "Die irritatie is een gegeven dat we zeer serieus nemen. Vooral de werving per telefoon springt in negatieve zin in het oog. De VFI trekt zich dat aan. Eind 2006 hebben we de aansluiting bij Infofilter verplicht gesteld. De invoering van het wettelijk bel-me-niet register is ondertussen een feit. De VFI wil meewerken aan een systeem dat zo goed mogelijk tegemoet komt aan de wensen van het gevende publiek."

 


De trends mogen tijdens de laatste meting van het panel dan wel negatief zijn, Bosma stelt wel dat het Nationale Donateurspanel een belangrijke rol in de sector kan vervullen. "Als VFI hebben we het NDP geadopteerd als belangrijkste bron van informatie over het geefklimaat, geefvertrouwen en de behoeften van het publiek," zegt Bosma. "We willen het NDP gebruiken om informatie te verkrijgen waarmee goede doelen hun manier van werken kunnen verbeteren."

 


Klik hier voor een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten

 

gerelateerde items