VFI geeft aftrap voor branchebrede infoverzameling

1 maart 2006, 08:59

De branchevereniging van landelijk wervende goede doelen VFI heeft het initiatief genomen om de verzameling en ontsluiting van informatie over goede doelen te structureren. Vorige week kwam een groot aantal partijen en koepels, waaronder ook het ministerie van Financiën, op uitnodiging van de VFI bij elkaar voor een eerste “verkenning”. Het initiatief lijkt een breed draagvlak te hebben. Binnen enkele weken komt er een vervolg.

Wat was het doel van de bijeenkomst en welke partijen zaten vorige week om de tafel?
VFI-directeur Gosse Bosma: “Het was een eerste verkenning om te kijken hoe we meer samen kunnen doen bij het verzamelen van informatie over goede doelen en het publiek maken daarvan. We hadden daarvoor allerlei partijen uitgenodigd met een duidelijke achterban, maar ook met een toezichthoudende of informerende functie binnen onze sector.”

Dus wie zaten er concreet aan tafel?
Bosma: “Vertegenwoordigers van FIN (vermogensfondsen), ISF (lokaal wervende goede doelen), NGF (beroepsvereniging fondsenwervers), Donateursvereniging, Partos (koepel van internationale ontwikkelingsorganisaties), VU, CBF, ministerie van Financiën en de Goededoelenloterijen. Het ministerie van Justitie was wel uitgenodigd, maar kon niet aanwezig zijn.”

Waarom ook de goededoelenloterijen?
Bosma: “De goededoelenloterijen vertegenwoordigen niet alleen een aanzienlijk financieel belang in onze sector, maar toetsen ook gegevens van een aanzienlijk deel van onze achterban. Vanuit die hoedanigheid was hun aanwezigheid relevant.”

En de kerken?
Bosma: “De kerken hebben eerder al laten weten dat zij zich vooralsnog terughoudend opstellen bij het beschikbaar stellen van vooral financiële informatie op het internet. Wij zullen hen zeker informeren en als ze alsnog willen aansluiten, dan zijn ze van harte welkom.”

Wat hebben jullie nu feitelijk “verkend”?
Bosma: “Dit was inderdaad echt een verkennende bijeenkomst op werkniveau waarin we vooral gesproken hebben over de verschillende motieven die er zijn bij het verzamelen van gegevens. De feitelijke bewerking van die gegevens komt pas aan de orde als je eerst geïnventariseerd hebt wat je er precies mee wilt. Gaat het om publieksinformatie, om informatie die de basis vormt voor bijvoorbeeld fiscale erkenning of gaat het om managementinformatie?

En daar zit al wat spanning op de draad, want alle aanwezige partijen hebben zo hun eigen achterbannen en motieven toch?
Bosma: “Daarom is het belangrijk om goed af te spreken wat alle participanten gaan doen met de informatie voor hun achterban. Het is te vroeg om te speculeren hoe ver we hierin gezamenlijk optrekken. Of dat het de koepels in samenwerking met een toezichthouder zijn of breder, zal afhangen van het vervolg op deze verkenning. Ik constateer dat nu in elk geval duidelijk is geworden wat de verschillende organisaties willen. Men is enthousiast en er is een duidelijke bereidheid tot samenwerken.”

Is er te leren van vergelijkbare projecten in het buitenland?
Bosma: “Er is een project in Duitsland dat leerzaam is. We hadden de projectleider uitgenodigd om een verhaal te houden over een pilot die in de deelstaat Berlijn loopt. En hoewel de goede doelensector bij onze buren anders is georganiseerd dan bij ons – daar speelt de overheid bijvoorbeeld een veel actievere rol dan in Nederland - , werden in elk geval twee zaken heel duidelijk: zorg dat alle betrokken partijen samen aan het stuur zitten, en schakel tijdig een operationele partij in bij de uitvoering."

En bij de uitvoering valt dan te denken aan een vergelijkbaar initiatief als Guidestar, waarmee de VFI ook al verkennende gesprekken heeft gevoerd?
Bosma: “Een vergelijkbaar initiatief kan aantrekkelijk zijn omdat het een bepoefd model is. Meer is daarover op dit moment niet te zeggen.”

Hoe staat de overheid hierin?
Bosma: “Het ministerie van Financiën weet nog niet precies wat haar rol in dit proces zal zijn, maar ze maken de indruk ons initiatief wel zeer aan te moedigen.”

gerelateerde items