Vervlechting NLFL met Goede Doelen Nederland op koers

21 april 2020, 12:00
Vervlechting NLFL met Goede Doelen Nederland op koers
Vervlechting NLFL met Goede Doelen Nederland op koers
De vervlechting van NLFL met collega-koepel Goede Doelen Nederland ligt op koers. Het bestuur van NLFL treedt per 30 april af. Met ingang van 1 mei zal het bestuur van Goede Doelen Nederland ook het bestuur zijn van de vereniging Nederland Filantropieland aangevuld met twee bestuursleden ‘uit de stal’ van NLFL, namelijk Albert Goutbeek en Marc Petit. Margreet Plug is met ingang van 1 mei ook de directeur van vereniging NLFL.

Activiteiten

Omdat het vervlechten van de programma’s van beide verenigingen tijd en afstemming vraagt, is gekozen voor geleidelijkheid onder leiding van een programmaraad. Doel is om de huidige activiteiten van NLFL op het gebied van ‘ontwikkelen’ en ‘ontmoeten’ te continueren, door te ontwikkelen en af te stemmen op de activiteiten van Goede Doelen Nederland. De vereniging NLFL zal nog maximaal twee jaar blijven bestaan om de overgang zorgvuldig, met inbreng van alle betrokkenen, te laten plaatsvinden. GDN-voorzitter Jan van Berkel: ‘Het werk van NLFL is een belangrijke aanvulling op de activiteiten die Goede Doelen Nederland heeft ontwikkeld. In de politiek trekken we al gezamenlijk op’.

Lidmaatschap en Erkenning

Goede Doelen Nederland stelt voorop dat iedereen welkom is en dat er wordt gekeken naar een passend aanbod voor de drie soorten leden van NLFL (individuen, organisaties en maatschappelijk partners). Binnenkort zullen de betrokkenen daarover verder worden geïnformeerd. Organisaties kunnen met ingang van 1 januari 2021 hun lidmaatschap overzetten als ze een Erkenning hebben. Voor organisaties die geen Erkenning hebben, maar wel binnen de werkingssfeer van de Erkenningsregeling vallen, wordt ondersteuning aangeboden om de Erkenning te verkrijgen. Goede Doelen Nederland kent geen lidmaatschap voor individuen, maar zij zullen zich wel bij Goede Doelen Nederland kunnen aansluiten. Met elk van de maatschappelijk partners van NLFL zal een gesprek gepland worden om te horen wat hun wensen zijn. Ook Goede Doelen Nederland werkt samen met organisaties/deskundigen, bijvoorbeeld binnen Stichting Diensten en de Helpdesk.

►Bron: Goede Doelen Nederland
 
 
gerelateerde items