Vertegenwoordiging leden Partin

19 februari 2019, 16:08
Vertegenwoordiging leden Partin
Vertegenwoordiging leden Partin
Met ingang van februari zal Nederland Filantropieland ook de 350 leden van Partin vertegenwoordigen in SBF-verband (Samenwerkende Branche organisaties Filantropie) en in de Stuurgroep CBF-Erkenning.

Partin is een branchevereniging voor het particuliere initiatief in ontwikkelingssamenwerking. Als overkoepelende organisatie geeft Partin het particuliere initiatief een stem bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban : ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking. Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren. Meer informatie treft u aan op Partin

Tezamen met de eigen organisatie leden geeft Nederland Filantropieland zo een stem aan zo’n 500 kleine en middelgrote goededoelenorganisaties.

Bron: Nederland Filantropieland
gerelateerde items