De Social Handprint van MAEX meet maatschappelijke impact

5 maart 2020, 00:00
Silvia Oostwegel
Silvia Oostwegel
De tweede spreker op het CFF Congres oprichter van MAEX, Silvia Oostwegel, presenteerde het online meetsysteem Social Handprint dat onlangs gelanceerd is. Hiermee kunnen sociale initiatieven (sociale ondernemingen en maatschappelijke initiatieven) hun maatschappelijke impact goed inzichtelijk maken. Bovendien krijgen corporate foundations zo gemakkelijk inzicht in de effectiviteit van een bepaald sociaal initiatief als ze een initiatief willen ondersteunen. Van een buurtinitiatief om eenzaamheid te bestrijden tot het stimuleren van duurzame energie in een dorp. Met dit meetsysteem is het voor corporate foundations ook mogelijk om hun eigen impactwaarde te bepalen.
 
Hoe zit het in elkaar?
MAEX is de maatschappelijke beurs die de impact van sociale initiatieven zichtbaar én meetbaar maakt. Dit gebeurt aan de hand van Sustainable Development Goals (SDG’s), de 17 SDG’s (2015) van de Verenigde Naties. Sociale initiatieven kunnen per SDG meerdere activiteiten ontplooien. Aan elke activiteit is een indicator gekoppeld, bijvoorbeeld arbeidsuren als het gaat om vrijwilligerswerk of kilowatturen als het gaat om energie. Hiermee kan de impactwaarde van een sociaal initiatief op een bepaald ontwikkelingsdoel worden berekend. Deze waarde kan worden weergegeven in een (geschat) geldbedrag. 
 
Impactwaarde BuurtBuik
Als voorbeeld neemt Oostwegel het sociaal initiatief BuurtBuik Utrecht Overvecht. BuurtBuik strijdt tegen voedselverspilling en brengt mensen samen, door van overtollig voedsel een gratis driegangenmaaltijd te maken voor de buurt. Op dit moment heeft BuurtBuik Utrecht Overvecht een bereik van 3640 mensen. Het aantal vrijwilligers telt 25. Het initiatief heeft bepaald dat het verbinding heeft met in totaal vijf SDG’s, waaronder SDG 1. Geen armoede, SDG 2. Geen honger, SDG 3. Goede gezondheid en welzijn, SDG 10. Ongelijkheid verminderen en SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie. De belangrijkste SDG voor BuurtBuik is SDG 3. Hieronder vallen Goede gezondheid en welzijn, Gezonde leefstijl, Zinvolle dagbesteding, Ondersteuning, Informele zorg, Langer thuis wonen en Terugdringen eenzaamheid. 
 
Het BuurtBuik initiatief heeft de volgende activiteiten: informele zorg bieden, zinvolle dagbesteding bieden (niet gericht op arbeidsmarkt) en sociale contacten verzorgen gericht op het voorkomen van eenzaamheid. Aan elke activiteit is een indicator gekoppeld. Bij BuurtBuik gaat het om vrijwilligerswerk. De indicator daarvoor is arbeidsuren, maar ook het aantal contacten kan daaronder worden geschaard. Informele zorg bieden, bijvoorbeeld, is dan het aantal personen maal het aantal uren. Op basis van berekeningen met dit soort data komt BuurtBuik uit op een impactwaarde van ten minste 79.000 euro. Initiatieven geven zelf aan of hun data geschat of gemeten zijn. Buurtbuik heeft de data vooralsnog geschat.
 
Financiële ondersteuning
MAEX biedt ook het instrument MAEX Impuls dat sociale initiatieven helpt bij het verkrijgen van (financiële) ondersteuning om zo hun organisatiekracht te kunnen versterken. ‘Sociale initiatieven krijgen vaak ‘nee’ te horen bij organisaties, zoals vermogensfondsen of overheden, waar ze aankloppen voor een donatie om hun organisatie te verbeteren’, vertelt Oostwegel. ‘Ze willen bijvoorbeeld ondersteuning voor hun administratie of advies om hun communicatie te professionaliseren. Via MAEX Impuls kan er een aanvraag worden gedaan voor die juist ondersteuning. Hierbij maken we gebruik van de Social Handprint. Een sociaal initiatief heeft deze al ingevuld op MAEX. Binnen zeven dagen wordt de beoordeling gedaan, een beslissing genomen en wordt de donatie uitbetaald.’
 
Oostwegel: ‘CBS omarmt inmiddels de Social Handprint methodiek. De methodiek ondersteunt niet alleen kleinere maatschappelijke initiatieven of sociale ondernemingen, maar ook ngo’s, overheden, bedrijven en fondsen bij het realiseren en meten van sociale impact.’ Op dit moment staan ruim achttienhonderd initiatieven aan MAEX genoteerd die hun Social Handprint zichtbaar hebben gemaakt (Maex.nl).
 
gerelateerde items