Impact volgens Eric Pohlman van het One Acre Fund

5 maart 2020, 00:00
Eric Pohlmann
Eric Pohlmann
De eerste spreker van het CFF Symposium was de Amerikaanse Eric Pohlman, country director Rwanda van One Acre Fund (Oneacrefund.org). One Acre Fund (2006) is een sociale onderneming die samenwerkt met kleine boeren in Afrika om honger en armoede uit te roeien. Pohlman legde uit hoe zijn organisatie kijkt naar impact, hoe zij impact meten en hoe dat weer richting geeft aan het werk van One Acre Fund. Een bedrijfsmatige aanpak die ook interessant en inspirerend is voor corporate foundations. 
 
Wat is impact?
Aan het begin van zijn presentatie geeft Pohlman aan hoe impact door One Acre Fund wordt bepaald. Deze wordt namelijk opgesplitst in drie perspectieven: 1) het perspectief van de boeren, 2) het perspectief vanuit getallen en 3) het perspectief vanuit de onderneming. 
 
Er wordt uitgebreid ingegaan op het eerste perspectief: Wat betekent impact nou voor boeren? Boeren zien dat zij dankzij een betere oogst meer impact krijgen. Ze krijgen bijvoorbeeld meer inkomen, kunnen hun boerenbedrijf verbeteren, hun lening aflossen en (klein)kinderen naar school laten gaan. In de praktijk blijkt dat boeren vaak niet de mogelijkheid hebben om zelf te zorgen voor die impact. Ze hebben vaak niet de goede informatie tot hun beschikking of toegang tot financiële middelen om bijvoorbeeld goede zaden te kopen. De oplossing van One Acre Fund is het bieden van een complete servicebundel aan deze boeren, van training en financiering tot betere toegang tot markten. 
 
Hoe impact meten?
Ten tweede is er het perspectief vanuit getallen: Hoe meet One Acre Fund haar impact? De organisatie gaat uit van het selecteren van een controlegroep. Dat houdt in dat OAF-boeren worden vergeleken met een vergelijkbare controlegroep, boeren die pas zijn ingeschreven bij One Acre Fund. De kosten, inkomsten, oogsten en winsten van deze twee groepen boeren worden dan tegenover elkaar gelegd. De OAF impact is dan het verschil. Bijvoorbeeld, OAF-boer Elisabeth Batayitegera van Rwariro Village, Karongi District in Rwanda heeft een maisoogst van 700 kilo. Haar buurman, die zij gaat helpen, heeft 75 kilo mais geoogst. Als hij straks OAF-boer is, krijgt hij een veel hoger inkomen en kan hij beter voor zijn familie zorgen. 
 
Hoe impact gebruiken in besluitvorming?
Ten derde het perspectief vanuit de onderneming: Hoe gebruikt One Acre Fund impact om besluiten te nemen voor verdere verbeteringen? De organisatie heeft drie rekenmethoden om te onderzoeken hoe zij scoort op impact. Zij gebruikt de Impact Box, SROI en de Impact Scorecard. De Impact Box helpt bij het bepalen en vergelijken van totale impactmogelijkheden om verstandig te investeren. Het principe is: hoe meer boeren je helpt, hoe groter je potentiële impact is. 
 
Social Return On Investment (SROI) wordt berekend door de totale impact van boeren te delen door de totale behoefte van boeren. SROI ondersteunt het interne budgetproces en investeringsbeslissingen. De Impact Scorecard laat impact-scores van onderwerpen per boer zien voor de hulp van One Acre Fund (basline) en impact-scores per boer na de hulp van de organisatie. De impact, oftewel de verbetering, wordt vervolgens uitgedrukt in een percentage. De Impact Scorecard geeft landenprogramma’s inzicht in voedings- en bodemresultaten.
 
Door te focus op impact maakt One Acre Fund het verschil. Voor Afrikaanse boeren, voor zichzelf en voor haar donoren. ‘We willen een significante deuk slaan in armoede in Afrika’, aldus Eric Pohlman. ‘Echter, filantropie is in het begin nog steeds nodig om markten op te bouwen.’
 
gerelateerde items