Toon alles (3)

Vereniging NOV zoekt nieuwe bestuursleden

20 februari 2015, 04:00
Vereniging NOV zoekt nieuwe bestuursleden
Vereniging NOV zoekt nieuwe bestuursleden
Door tussentijds vertrek van een bestuurslid en een aangekondigd vertrek in de loop van 2015 zoekt de Vereniging NOV twee nieuwe bestuursleden. De voorkeur van de vereniging gaat uit naar kandidaten uit de sectoren sport, natuur en landschap, cultuur en amateurkunst.

Het NOV-bestuur bestaat naast voorzitter Ella Vogelaar uit zes personen, die werkzaam of bestuurlijk betrokken zijn bij één van de aangesloten leden. Deze leden beheren een inhoudelijke portefeuille en nemen deel aan netwerk- en themabijeenkomsten die gemiddeld vier maal per jaar plaatsvinden. Bestuurswerk voor NOV is vrijwilligerswerk en dus onbezoldigd, met een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Benoeming
Het bestuur komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen en houdt twee Algemene Ledenvergaderingen. De Algemene Ledenvergadering benoemt bestuursleden voor een periode van drie jaar, waarna nog twee keer herbenoeming mogelijk is.

Netwerk
De vereniging zoekt een bestuurslid met ruime bestuurlijke ervaring of een aanstormend bestuurlijk talent. Het bestuurslid heeft een visie op ontwikkelingen in de civil society en een visie op samenhang en ondersteuning van vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven, lokaal en landelijk. Hij of zij moet actief betrokken zijn bij een van de lidorganisaties en een netwerk hebben binnen één van de genoemde sectoren.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of kunnen worden voorgedragen tot maandag 16 maart 2015 bij directeur Els Berman, 06 452 11 308, e.berman@nov.nl . Stuur bij de aanmelding een kort cv met relevante ervaring mee en motivatie voor de functie.
gerelateerde items