Vereniging NOV krijgt bijdrage Oranje Fonds

25 juni 2012, 04:00
Vereniging NOV krijgt bijdrage Oranje Fonds
Vereniging NOV krijgt bijdrage Oranje Fonds
Vereniging NOV heeft een bijdrage van € 50.000,- gekregen van het Oranje Fonds. NOV gaat de bijdrage gebruiken om haar draagvlak onder de Nederlandse vrijwilligersorganisaties verder te vergroten.”'Er zijn vele belangen te behartigen, maar er is maar één organisatie die al die belangen van het vrijwilligerswerk behartigt en dat is Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk”, aldus Ronald van der Giessen (foto), directeur Oranje Fonds.

Marius Ernsting, voorzitter NOV: “De bijdrage van het Oranje Fonds stelt ons in staat een extra inspanning te doen om meer potentiële leden te bereiken en zo onze draagkracht en onafhankelijkheid te vergroten.”

Samenwerking met overheid
De overheid betrekt NOV nauw bij politieke ontwikkelingen door de kennis en ervaring van de achterban. Zo maakte NOV die duidelijk dat het vrijwilligerswerk lokaal en landelijk ondersteuning nodig heeft, en die succesvol heeft betoogd dat het werken met maatschappelijke stagiairs om deskundigheidsbevordering vraagt. Ook de gedeeltelijke invoering van een gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers die werken met en voor minderjarigen is het resultaat van samenwerking met de overheid.

Verkiezingen
NOV geeft haar kritische visie op beleidsbrieven, initiatieven en wetsvoorstellen van diverse departementen en in de aanloop naar de verkiezingen verenigt zij het veld om het vrijwilligerswerk goed in de partijprogramma's te krijgen. Belangrijk aandachtspunt voor de verkiezingen in september is de blijvende aandacht voor versterking van ondersteuningsstructuur voor het lokale vrijwilligerswerk en deskundigheidsbevordering voor uitvoerende en bestuurlijke vrijwilligers.
gerelateerde items