Toon alles (2)

Veel reacties op omstreden transparantiewetgeving goede doelen

23 februari 2019, 06:00
Veel reacties op omstreden transparantiewetgeving goede doelen
Veel reacties op omstreden transparantiewetgeving goede doelen
Er wordt veel gereageerd op het conceptwetsvoorstel dat maatschappelijke organisaties verplicht om grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar te maken.

Stichtingen, waaronder religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Op de internetconsultatie over de conceptwet ‘Transparantie maatschappelijke organisaties’, die tot 22 februari loopt, zijn tot 21 februari al 146 reacties binnengekomen.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Lees meer uit De Dikke Blauwe over het omstreden wetsvoorstel:

Hevig verzet tegen conceptwet openbaarmaking grote giften

Column Edwin Venema: Minister Dekker koerst op een major donor shutdown
gerelateerde items