Van Hezewijk (Elite Research): ‘Rijken doneren niet zo veel’

2 oktober 2014, 04:00
Van Hezewijk (Elite Research): ‘Rijken doneren niet zo veel’
Van Hezewijk (Elite Research): ‘Rijken doneren niet zo veel’
Vermogenden doneren als percentage van hun vermogen jaarlijks minder aan goede doelen dan de gemiddelde huishoudens. Dat betoogt Jos van Hezewijk, directeur van Elite Research, in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag.

Van Hezewijk, die sinds 1986 een onderzoeks- en adviesbureau voor vermogenden runt, reageert op de uitkomsten van en de daaropvolgende discussie in NRC Handelsblad en Filanthropium Journaal naar aanleiding van het miljonairsonderzoek van Maastricht University in opdracht van ABN AMRO Mees Pierson. Die onderzoekspopulatie is volgens van Hezewijk niet representatief voor het ‘gemiddelde miljonairshuishouden’, betoogt Van Hezewijk: de klanten van de bank zijn goed voor een gemiddeld vermogen van 4,7 miljoen; de Nederlandse miljonair beschik volgens het CBS over 3 miljoen euro. Dit laatste feit wordt door de onderzoekers van Maastricht University echter ook in het geheel niet betwist.

Het significante verschil in de gemiddelde gift van vermogenden aan het goede doel volgens het langjarige onderzoek Geven in Nederland (VU) - gemiddeld 2.763 euro – met dat van het recente bankonderzoek (11.089 euro) schrijft Van Hezewijk toe aan overrepresentatie van gulle gevers in laatstgenoemd onderzoek. Van Hezewijk is zelf leverancier van data voor het Geven In Nederland-onderzoek.

Verder wijst Van Hezewijk op het effect van de giftenaftrek, waarvan rijken volgens hem vaker gebruikmaken doordat zij gemakkelijker de drempelbedragen overschrijden door ‘grote uitschieters in giften’. Het drempelbedrag voor fiscaal voordeel wordt daardoor volgens Van Hezewijk ruimschoots gehaald.

Conclusie
Tot slot vindt Van Hezewijk dat giften van vermogenden via vermogensfondsen vaak zo weinig transparant zijn, dat moeilijk is na te gaan hoe schenkingen precies tot stand komen. Zijn conclusie: niet alleen geven rijken minder aan goede doelen dan de bestaande onderzoeken suggereren (dus zowel Geven in Nederland, als het recente ABN AMRO MeesPierson-onderzoek), maar zelfs geven ze 02relatief minder dan de huishoudens als percentage van hun vermogen.
Met inbegrip van de door Van Hezewijk genoemde fiscale effecten komt hij voor huishoudens op een gift van 0,36 procent van het vermogen, terwijl vermogenden volgens hem slechts 0,28 procent schenken. De mediaanberekening van Van Hezewijk komt respectievelijk op 0,08 procent voor huishoudens en 0,05 procent voor vermogenden.

Bron: NRC Handelsblad, O&D, pagina 8, zaterdag 27 september. In deze editie pleit classicus Anton van Hooff voor de invoering van een ‘corveebelasting’ voor rijken: rijken zouden zoals in de klassieke oudheid een deel van hun vermogen weer verplicht aan de samenleving moeten teruggeven al tijdens hun leven.

Wilt u lezen over de uitkomsten van het miljonairsonderzoek van ABN AMRO MeesPierson? Klik hier
Wilt u lezen over de discussie n.a.v. de uitkomsten van dit onderzoek? Klik hier
gerelateerde items